Netcad; ülkemizde fikri mülkiyet kavramının gelişmesi ile paralel olarak korsan/lisanssız yazılım kullanımı ile ortaya çıkan yatırım ve emek hırsızlığının yanında korsan/lisanssız yazılım kullanımının ülke ekonomisi zararına ortaya çıkan etkilerinin engellenmesi konusunda yürütülen mücadeleye öncülük etmektedir. Bu sayfada bu konuda firmamıza sıkça sorulan soruları cevaplandırarak korsan/lisanssız yazılım kullanımı ve sonuçlarına yönelik farklı çözümler üretmeye çalışmaktayız.

Kopya/lisanssız yazılıma karşı korumanın hukuki temelleri nelerdir?

Bilgisayar yazılımlarının vücuda getirilmesi, kullanımı ve korunması konuları ülkemizde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında düzenlenmiştir. 5846 sayılı Yasanın "İlim ve Edebiyat Eserleri" başlıklı 2/1.  maddesinde  "herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları" ifadesi kullanılmak suretiyle bilgisayar yazılımları ve bu yazılımların hazırlık tasarımları diğer ilim ve edebiyat eserleri ile birlikte açıkça koruma altına alınmıştır. Yine 5846 Sayılı yasa kapsamında eser olarak kabul edilen bilgisayar yazılımları üzerinde bulunan çoğaltma, yayma ve temsil hakkı münhasıran eser sahibine (hak sahibine) aittir. Bilgisayar yazılımlarının hak sahibinin haklarına aykırı şekilde çoğaltılması, yayılması; genel tabiri ile kopya/korsan şekilde elde edilmesi; halinde hak sahibinin başvurabileceği hukuki ve cezai tedbirler yine 5846 Sayılı Yasa ile düzenlenmektedir.

Kopya/lisanssız yazılım kullanmanın cezai yaptırımları nelerdir?

5846 Sayılı Yasa ile koruma altına alınan bilgisayar yazılımlarını hak sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal etmek sureti ile çoğaltan, değiştiren dağıtan, yasal olmayan şekilde çoğaltılmış halini satışa arz eden, satan, kiraya veren, ticari amaçla satın alan ve kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduranlar hakkında;

5846 sayılı yasanın 71/1. Maddesi uyarınca; bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası;
5846 sayılı yasanın 68/1. Maddesi uyarınca; hak sahibi sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya yasa hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasının tazminine karar verilir.

Kopya/lisanssız yazılım bulundurmam durumunda ne yapmalıyım?

Korsan/Lisanssız yazılımı bulundurmanız, yukarıda açıkladığımız üzere sizin açınızdan telafi güç sonuçlar doğuracağından; bu konuda firmamız ile iletişime geçerek, ihtiyacınız kadar lisans satın almanız gerekmektedir. Korsan/lisanssız yazılım ihbarını ne şekilde yapabilirim? Kopya/Lisanssız yazılım kullanımı konusundaki bilgi veya şüphelerinizi aşağıda e-posta adresleri üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.:

mkkocali@kocalihukuk.com
bilgi@netcad.com.tr

Firmamıza ulaştırılan bilginin gizliliği esastır. Yine verdiğiniz bilgiler içeriğinde; - Lisanssız yazılım kullanan firma ya da şahıs hakkında isim adres bilgisi - Lisanssız yazılım kullanıldığı bilgisine/şüphesine ne şekilde ulaşıldığı hakkında bilgiye yer vermenizi rica ederiz. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki siteleri ziyaret edebilirsiniz:

www.bsa.org