Netcad altyapı çözümleri 'Netpro Atıksu' ve 'Netcad Water' ile yağmur suyu/drenaj ve içme suyu proje çözümleri tüm aşamaları ile mevzuatlarla tam uyumlu yapıda gerçekleştirilebilir. 

Altyapı projelerinin başlatılabilmesi için altlık olarak arazi verileri ve imar planlarına ihtiyaç duyulur. Altyapı proje tasarımları için kotlu arazi üzerinde nüfus ve fonksiyon alanları dikkate alınır; işte bu veriler de Netcad çözüm mimarisi içerisinde 'Netsurf' ve 'Planet' ile üretilen verilerdir.

Altyapı projelerinin sağladığı verilerle ağ analizleri ve konumsal analizler de gerçekleştirilebilir. Ağ analizleri için Network Analiz; her ölçekte konumsal analizler için ise ‘Analist’ modülü bu kapsamdaki tüm gereksinimleri karşılar.

Netcad Altyapı Çözüm Mimarisi