KEOS güvenli veri üretim ve yönetimi ile e-belediye gereksinimlerini karşılar

KEOS Büyükşehir Belediye Çözümleri; Kent Bilgi Sistemine altlık olacak ve e-belediye gereksinimlerini karşılayacak, adrese dayalı her türlü verinin envanterinin tutulmasını, çok kullanıcılı ortamlarda güvenli bir şekilde güncellenmesini ve paylaşılmasını, yaşayan verinin dinamik olarak sorgulanmasını ve raporlanmasını masaüstü ve 360 destekli web çözümleriyle sağlar.

Hızlı, doğru, güncel ve güvenilir veri elde ederek vatandaşa yönelik online hizmetler oluşturan; güçlü raporlama yetenekleri ile belediye yönetimini sürece dahil eden ve e-devlet adı altında MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı), KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi), tapu entegrasyonu gibi birçok uygulamaya entegre olan ve birlikte çalışabilirlik ilkelerini baz alan KEOS, günümüzde Kent Bilgi Sistemi alanında birçok belediyenin tercihidir.

KEOS ana omurgasının esnekliği diğer modüler çözümlerin istenilen zamanda eklemlenmesine imkan sağlamakta olup sürdürülebilir bir yapı sunmaktadır.

Masaüstü mühendislik çözümleri ile kurum içi güvenli coğrafi veri yönetimi

KEOS kurum içinde üretilen dosyaların yetki bazlı yönetimi için veri güncelleme araçları ile entegre bir yönetim sistemi sunar. Coğrafi veri yönetim araçları ile; halihazır dosya yönetimi, ortophoto verilerinin yönetimi, kadastro veri yönetimi, imar planları veri yönetimi, plan değişiklik ve takibi ile evrak yönetimi en güvenilir şekliyle mümkün olmaktadır.

Masaüstü veri üretimi safhasında üstün Netcad yetenekleri:

 • Online Harita Servis Desteği
 • Megsis Entegrasyonu sayesinde WMS Kadastro Altlık Harita Desteği
 • Tapu Entegrasyonu Sayesinde Tapu Kayıtlarına Erişim
 • 360 derece Panaromik Görüntü Üzerinden Sayısal Veri Üretimi

Temel çizim araçlarında harita ve planlama mevzuatları esastır

Veri üretim safhalarında temel çizim araçları Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği ve İmar Kanunu esas alınarak kurgulanmıştır. Yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklere göre Netcad’in güncel çözümleri son kullanıcıya her zaman hızlı çözümler sunmaktadır. 2014 yılında değişikliğe uğrayan yeni Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği lejandına göre tüm Netcad Masaüstü Planlama Çözümü Planet, yönetmeliğe uygun hat tipi ve semboloji desteği ile güncellenmiştir.

KEOS çözümlerini cebe sığdırmak...

Mobil çözümlerimiz Windows Mobile, IOS ve Android cihazlarda çalışmaktadır. Özellikle IOS ve Android cihazların hızla çoğalması ve ülkemizde faaliyet gösteren GSM operatörlerinin 3G altyapısına yaptığı yatırımlarla bu cihazlar sahada verimli bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu cihazların tamamında bulunan konum belirleme sistemleri (GPS) sayesinde arazide durulan noktaya ait bilgiler otomatik olarak konumlandırılarak karşınıza gelebilmektedir.

 • İşyeri Bilgilerinin Toplanması
 • Anket Çalışmaları
 • Numarataj Güncelleme
 • Sosyal Yardım Anketleri
 • Fen İşleri Saha Uygulaması
 • Zabıta Saha Uygulaması
 • Yapı Denetim Saha Uygulaması
 • Park Bahçeler Saha Uygulaması
 • Afet Bilgi Sistemi

Mobil ortamlarda cebe taşınan uygulamaların bir kısmıdır.

Yöneticiler için kompakt çözümler

KEOS sisteminde üretilen tüm Kent Bilgi Sistemi faaliyetleri;
MIS (Doküman Yönetim Sistemi), Dijital Arşiv Sistemi verileri ile birleşerek; yönetim kademesindeki her seviye için anlamlı, özet raporlar haline getirilmektedir. Bu raporlar tablo, harita, grafik içerirler ve yöneticinin görmek istediği unsurlar kolaylıkla tanımlanabilir. Raporlar e-posta adresine otomatik olarak yönlendirilir. Ayrıca aynı raporun hazırlanma sürecinde otomatik olarak bir önceki raporla olan farklılıkları çıkarır, ölçümleme yapılmasına zemin hazırlar.

Vatandaş odaklı uygulamalar

Vatandaş odaklı uygulamalar; belediyenin hizmeti, fiziki mekandan bağımsız bir şekilde hemşehrilerinin ayağına kadar götürmesini sağlar. Bu yöntem vatandaş tarafında memnuniyet oluştururken; belediyeye, hizmeti bu yolla alan kişi sayısı kadar daha az ziyaret gerçekleşmesini sağlar. Personel, mekan, teknik araç gereç gereksinimlerinin fazlalığından yakınan belediyeler bu yöntemle karşılıklı kazanım elde ederler.

Beylikdüzü Belediyesi MAKS Veri Entegrasyonu Projesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır... Devamı

Kartal Belediyesi 360 Görüntülerin Entegrasyon Projesi

Kartal Belediyesi, vatandaşların hizmetleri daha verimli, güvenilir ve ekonomik olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla kurulan Kent Bilgi Sistemi projesinde kapsamında, ilçe genelinde tüm yol ağının 360 derece panoramik görüntüleri çekilmiştir... Devamı

TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

TKGM ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , Bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını, tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.... Devamı

Selçuklu Belediyesi - Hizmet Haritası

Selçuklu Belediyesi ve Netcad ürünleri ile gerçekleştirdiği “SELÇUKLU BELEDİYESİ HİZMET HARİTASI PROJESİ”  ile vatandaşların belediye hizmetleri hakkında farkındalığını artırmak amacıyla oluşturulmuştur... Devamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mekansal Veri Yönetim Sistemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Netcad6 kullanımını desteklemek, İmar, Harita ve Planlama birimlerinin ellerindeki sayısal ve sayısal olmayan verileri ortak bir sunucudan depolayarak güncel olarak yönetimini sağlamaktır... Devamı