İl Özel İdarelerinde KÖYDES çözümleri, web ortamında ve Netcad masaüstü mühendislik projelendirme ürünleri ile otomatik veri alışverişi yapabilen İl Özel İdaresi otomasyonudur. Köylere ait tüm coğrafi ve sözel verilere internet ortamında yetkiler dahilinde erişilmesini sağlar. KÖYDES Projesi ile CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) teknolojileri kullanılarak; idari bilgiler, proje, yol ve ulaşım, içmesuyu, tarımsal hizmet (sulama), kanalizasyon (atıksu), imar işleri, ruhsat ve denetim başlıklarında veri temalarının merkezi bir yapıda yönetilmesi ve karar  vericiler için ihtiyaç duyulan her türlü sorgulama, raporlama ve istatistik bilgilere her platformdan erişme yeteneği sağlanacaktır.

Kazanımlar

 • Merkezi bir yapıda, CBS altyapısı ile güncel envanter takibi.
 • Web üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile projelere erişim sağlanması.
 • İl özel idaresi yetki ve sorumlulukları dahilindeki köy yolları, içmesuyu, kanalizasyon, sulama gibi faaliyetler için yatırım önceliklerinin belirlenmesi.
 • Tüm köy yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama projelerine yönelik ihtiyaç duyulan sorgu ve raporlamalara hızlı erişim sağlanması.
 • İlgili yetkililerin, sahada vatandaş ile görüşürken mobil cihazları ile o köye yapmış oldukları her türlü projeyi ve yatırım planlarını anında vatandaş ile paylaşabilmesi.
 • Birimler/kurumlar arası entegrasyon ve güvenli veri paylaşımı.
 • İzleme ve değerlendirme raporlarının otomatik olarak alınması.
 • Kesinleşen ve hedeflenen iş miktarları ve maliyetlerin koordinasyonlu bir şekilde yönetilmesi.
 • İhale süreç takibi.
 • Vatandaşa açık uygulama ile köylerde yapılan her türlü il özel idare faaliyetlerinin, halkın bilgilendirilmesinde etkin rol oynaması.
 • Harita destekli bir dijital arşiv yönetiminin oluşturulması.
 • Akıllı veri giriş araçları ile farklı kullanıcılar tarafından standartlara uygun veri üretimi ve otomatik sistem entegrasyonu.

Harita destekli dijital arşiv yönetimi ve coğrafi veri yönetimi tek düzlemde

Yola ait proje paftaları, vatandaşa ait dilekçeler, il genel meclis kararları, veri toplama formları, ruhsatlar, plan notları ve fotoğraflar gibi tüm belgeler için İLNET içerisinde CBS tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi bulunmaktadır.

 • Coğrafi veriler bilgisayar ortamında arşivlenelerek merkezden izlenebilir.
 • Kadastral veriler, ilçe , köy,  ada/parsel bilgisi ile coğrafi konumuna ulaşılabilir. Kadastral detay bilgileri öğrenilebilir.
 • Jeotermal alanların takibi, araştırma ve işletme ruhsatlarının harita destekli takibi yapılabilir.
 • Jeolojik  haritalar, toplulaştırma sahaları, tarımsal amaçlı göletler ,içme suyu hatları katman olarak eklenebilir.
 • Maden izin ve iş yeri ruhsatları takibi,
 • Yatırım planlarında olan altyapı ve üstyapı projelerin etkileşimli olarak haritalar üzerinden takibi,
 • Köy sınırları dahilinde verilen hizmetlerin takip edilmesi ve raporlanması,
 • Yapılan sosyal yardımların merkezi sistemden takip edilmesi ve raporlanması,
 • İl özel idare mülkiyetindeki gayrimenkullerin takibi yapılabilir

Birimler arası entegrasyon ve güvenli veri paylaşımı

Netcad mühendislik uygulamaları ile üretilen; yol, içme suyu, atıksu projeleri harita üzerinde doğru yerde görünecektir. Ortak veritabanı oluşturularak, tüm veriler yetkiler dahilinde web üzerinden paylaşıma açılır. Böylece farklı müdürlükler arasındaki bilgi paylaşımı gerçekleşmiş olur.

Bilecik İl Özel İdaresi KÖYDES

Ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması ve köylerimizin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının giderilmesini temin amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Köy Alt Yapsının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi 2005 yılında uygulanmaya başlanmıştır... Devamı

Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES

Köylerin altyapısının desteklenmesi (KÖYDES), içmesuyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının, köyyollarının alt yapısının ve atıksu hizmetlerine ait her türlü projenin görüntülenmesi ve yapılan bu işlemlerin harita üzerinden görüntülenerek kolay sorgulama ve raporlamalara imkan tanıyan sistemdir. Devamı

Kartal Belediyesi 360 Görüntülerin Entegrasyon Projesi

Kartal Belediyesi, vatandaşların hizmetleri daha verimli, güvenilir ve ekonomik olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla kurulan Kent Bilgi Sistemi projesinde kapsamında, ilçe genelinde tüm yol ağının 360 derece panoramik görüntüleri çekilmiştir... Devamı

TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

TKGM ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , Bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını, tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.... Devamı

Beylikdüzü Belediyesi MAKS Veri Entegrasyonu Projesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır... Devamı