Netcad 'planlama ve mühendislik çözümleri' kapsamında profesyonel, esnek ve bütünleşik çözümler sunar

Netcad planlama ve mühendislik çözümleri mimarisi harita, inşaat, maden, jeoloji, ziraat, şehir ve bölge planlama, orman, peyzaj, altyapı, hidroloji ve çevre mühendisliklerine yönelik; her bir çözümün ürettiği çıktıların diğer mühendislik çözümleri için girdi olabileceği yapıda iteratif ve esnek bir davranış modeli sergiler. Bu sayede farklı mühendislik dallarının birlikte çalışabilirliği için hazır proje ve veri üretim olanağı sağlar.

Netcad planlama ve mühendislik çözümleri ile üretilen projelerin her aşaması uluslararası ve ulusal mevzuatlarla uyumlu yapıda gerçekleştirilir.

Netcad planlama ve mühendislik çözümleri, binlerce kullanıcının sağladığı bilgi, sürekli gelişen yapısı, benzerlerinde olmayan çözüm yelpazesi ve mimarisi ile sizi bir adım öteye taşıyacak, projelerinizin başarıya ulaşmasında en büyük yardımcınız olacaktır.

Farklı yazılımlarla üretilmiş projeler

Netcad planlama ve mühendislik çözümleri, farklı yazılım teknolojileri ile üretilmiş mühendislik projelerini de projelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında kendi yapısına entegre edebilme yeteneklerine sahiptir.

Örneğin, yatay güzergah işlemleri tamamlanmış bir yol projesinin; hidrolik hesaplamaları yapılmış bir altyapı projesinin devamı Netcad çözümleri ile sağlanabilir. Geçiş aşamasında projelerin tüm kontrol ve düzenleme işlemleri de gerçekleştirilerek, kontrollü ve mevzuatlarla tam uyumlu projeler üretilebilir.

Netcad planlama , mühendislik çözümleri ve kurumsal bilgi sistemleri

Netcad planlama ve mühendislik çözümleri ile üretilen proje verileri bu kapsamda kurulması planlanan bilgi sistemleri için de hiçbir ek gereksinime ihtiyaç kalmadan veri akışını sağlarlar. Bunu mümkün kılan Netcad'in mükemmel CAD & CBS entegrasyonudur.

Netcad mühendislik çözüm mimarisi içerisinde mühendislik süreçlerinde yer alan tüm paydaşlarının gereksinimlerini karşılar.

Her ölçekteki mühendislik işi için;

  • Fizibilite ve olası maliyet hesaplamaları,
  • Sahadan veri toplama süreçleri, 
  • Plan & Proje üretimi ve yönetimi,
  • Üretilen planların ve projelerin uygunluk kontrolleri Netcad mühendislik çözümleri ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Netcad planlama ve mühendislik çözümleri aynı zamanda birer CBS  uygulamasıdırlar. Neredeyse tümü konumsal veri tabanları üzerinde çalışabilmekte ve Netcad'in CBS yeteneklerini sonuna kadar kullanmaktadırlar.

CPYS (Coğrafi Proje Yönetim Sistemi) gibi çözümler ise masaüstünde üretilen mühendislik proje verilerinin kurum sunucularına ulaştırılmasını otomatik hale getirmiştir. Netcad planlama ve mühendislik çözümleri ile üretilen projeler tek bir işlem ile bilgi sistemlerine aktarılırlar. Bu da bilgi sistemlerinde sürekli güncel veri olmasını, yani sürdürülebilirliği sağlar.