Planlama sürecinin temel aşamaları olan 'Analiz' ve 'Sentez' süreçlerindeki tüm coğrafi, demografik ve ekonomik analizler coğrafi bilgi sistemleri yapısında 'Netcad GIS' ;topografik, hidrotopografik, çevresel analizler ve fonksiyonlar için uygun yer seçimi analizleri 'Analist' ; detaylı hidrolojik analizler 'Nethydro' ile gerçekleştirilebilir.

Her ölçekteki şehir planları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (2014)'e tam uyumlu olarak tüm aşamaları ile 'Planet' ile gerçekleştirilebilir. 'Planet', Uygulama İmar, Nazım İmar, Çevre Düzeni ve Bölge Planlarını mevzuatlarla uyumlu yapıda gerçekleştirmekle kalmaz, bu planların ölçekler arası uyumluluk kontrolleri, kent karakter tablolarının fonksiyonlar için yeterlilikleri gibi planlama sürecindeki olmazsa olmaz kontrolleri ve raporlamaları da planlama sürecinin her aşamasında gerçekleştirerek, sürdürülebilir ve doğru bir planlama mimarisi sağlar. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan planlarının %100'üne yakınının 'Planet' ile üretilmiş olması da göstermektedir ki 'Planet' Şehir ve Bölge Planlama için vazgeçilmez ve etkin bir teknolojidir.

Netcad arazi ve kadasto çözümlerinin çıktıları planlama çözümlerinin girdilerini, planlama çözümlerinin çıktıları da mühendislik çözümlerinin girdilerini oluşturur; bu bütünleşik yapı sayesinde Netcad arazi, kadastro, planlama ve mühendislik çözümleri bir arada mükemmel bir uyum yaratırlar. Bu kusursuz bütünleşik yapı farklı meslek disiplinlerinin ürettikleri projelerin birlikte çalışabilirliğini mümkün kılar.

Netcad planlama çözümleri ile üretilen projeler ile, 'Kent Bilgi ve Otomasyon Sistemleri'nin planlama girdileri de, daha projelendirme aşamasında üretilmiş olurlar. 'NETGIS Server' ve 'Netigma' üzerinde çalışan Netcad Kent Bilgi Sistemi çözümü 'KEOS' ile kurumsal ve sürdürülebilir planlama hayat bulur.

İBB Nazım İmar Planı Sayısal Çizim Standartları Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde, süregelen kurumsal işleyiş ile geleneksel plan çizim yöntemleri ile üretilmiş planların; sayısal ortamda efektif kullanımını, güncel tutulmasını ve sorgulanabilirliğini sağlayabilecek standart bir çizim modeli tasarlanmıştır... Devamı

Diğer Başarı Hikayelerimiz