KEOS Altyapı Çözümleri Uygulama ile kayıp kaçaklarının azaltılması, su kesintilerinden etkilenen abonelerin belirlenmesi, kesintilerde etkilenmelerin en aza indirgenmesi ve verimliliğinin artırılmasını, kurumun altyapı projelerine yönelik büyük bir arşivin sağlanması amaçlanmaktadır.

KEOS Altyapı Çözümleriyle , coğrafi veriler; idareler tarafından  hazırlanan içme ve atık su projelerine ilişkin envanter verileri (içme suyu boru, pompa istasyonları, vanalar, hat bileşenleri, bina bağlantı noktaları, atık su boruları, bacaları, havzaları), abonelere ilişkin tüketim, tahsilat ve borç bilgileri, bina kullanım bilgileri ile (kat adedi, m2, yapı tipi, kullanım amacı, harcamalar, bina resimleri vb.) entegre edilir. 

Sistemle, verilere belirlenen yetki düzeylerine göre ulaşılması, değiştirilmesi, güncellenmesi,  sorgulanması,  raporlanması ve haritasının oluşturularak web üzerinden vatandaşa sunulması sağlanmaktadır.

Mersin Su Kanalizasyon Idaresi Müdürlüğü (MESKI)

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) gelişen bilgi teknolojilerine paralel olarak,bilgi teknolojileri altyapısını ve bilgi güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını bu proje kapsamında gerçekleştirilmesi... Devamı

TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

TKGM ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını, tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.... Devamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mekansal Veri Yönetim Sistemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Netcad6 kullanımını desteklemek, İmar, Harita ve Planlama birimlerinin ellerindeki sayısal ve sayısal olmayan verileri ortak bir sunucudan depolayarak güncel olarak yönetimini sağlamaktır... Devamı

Diğer Başarı Hikayelerimiz