Netcad Taşınmaz Envanter Yönetimi Sistemi ile kurum ve kuruluşların sahip olduğu tüm taşınmaz ve tesislere ait bilgilerin, tapu kayıtlarına ilişkin tüm verilerin, mülkiyet verilerinin, kadastro-imar bilgilerinin, tesis ve bina kullanım bilgilerinin, kira-kiracı bilgilerinin ve davalı gayrimenkullere ait her türlü karar yazışmasının; coğrafi veriler ile entegre edilerek kurum tarafından belirlenen yetki düzeylerine göre ulaşılması, değiştirilmesi, güncellenmesi,  sorgulanması, raporlanması ve web üzerinden vatandaşa sunulması mümkün olmaktadır.

Netcad Taşınmaz Envanter Yönetim Sistemi sadece veri toplama, raporlama, haritalama sistemi olmayıp,  taşınmaz varlıklarının tespiti, tescili ve envantere alınması için gerekli yazışma, karar, onay, arşiv ve dosyalama süreçlerini de içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli bir otomasyon sistemidir.

Sistem, temel olarak;

  • Taşınmazlara ilişkin ölçüm, fotoğraf, video, kroki, plan, pafta, sözel veriler gibi tüm bilgilerin  sahadan veya hava fotoğrafı, uydu görüntüsü, basılı pafta gibi altlıklardan dağıtık veya merkezi sistemle toplanması (Netcad GIS, Netcad Rasvek, Netmap, Netcad 360, Netgis Server, Netigma)
  • Farklı veri yapısı, format, projeksiyon ve datumdaki verilerin istenilen formatta düzenlenmesi (Netcad GIS)
  • Verilerin Coğrafi Arşiv Sistemi mantığında entegre arşivlenmesi, çok çeşitli sorgu yapılarak coğrafi dokümanlara yetkiler oranında hızla erişilebilmesi, çeşitli analizler yapılabilmesi. (Netcad GIS, Netgis Server, Netigma, Netcad CAS Client, Analist)
  • Zamana göre coğrafi dokümanların takibi (Zaman Gezgini)

çözümlerini sunmaktadır.

GSB Türkiye Spor Bilgi Bankası Projesi

Proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait tüm tesislere gidilerek GPS ile koordinatları alınmakta, bakanlığa ait olmayan spor tesislerinin adres verisinden yer tespiti yapılarak haritada yer tespiti yapılmaktadır ... Devamı

TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

TKGM ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , Bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını, tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.... Devamı

Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KVMGM) görev alanındaki 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescil hizmetleri kapsamında yürütülen envanter işlemlerinin, elektronik ortamda yönetiminin sağlanabilmesi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır... Devamı

Diğer Başarı Hikayelerimiz