İMAR ve KADASTRO

Haritacılık denilince akla ilk gelen yazılımları sizinle birlikte geliştirdik

İmar ve Kadastro

Netcad imar ve kadastro işlerinin bilişim teknolojileri
ile yapılmasına öncülük etmiştir.

Bugün 'haritacılık' denildiğinde akla gelen ilk yazılım olmamızı sağlayan en önemli faktörler, ilk günden bugüne dek yazılımlarımızı kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarına, ülkemizdeki kanun ve mevzuatlara ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli birlikte geliştirmiş ve bugünlere getirmiş olmamızdır. Bugün ülkemizde harita, imar ve kadastro kapsamında gerçekleştirilen işlerin %90'ından fazlası Netcad imar ve kadastro çözümleri ile gerçekleştirilmektedir. E-devlet veri altyapısının önemli bir bölümünü üretmiş olan bu çözümler yurt dışında da kullanıldıkları ülkelerin mevzuatlarına uyarlanılarak kullanılmaktadırlar. Netcad imar & kadastro çözümleri, tapu ve kadastro verilerini MEGSIS ve TAKBIS wms ve wfs servislerinden online alarak; servisin sağlanamadığı yerlerde ilgili kadastro müdürlüklerinin sağladığı verilerden direkt ve toplu olarak okuyarak projelendirme süreçlerine girdi haline getirirler. Projelerin her aşamasında tapuda gerçekleşen değişiklikler de anında güncellenebilirler

Halihazır Harita, İmar Uygulamaları, Parselasyon ve Dağıtım

Ülkemizde üretilmiş halihazır haritaların, imar ve kadastro projelerinin neredeyse tamamı Netcad imar kadastro çözümleri ile oluşturulmuştur.
Bu kapsamdaki standartları belirleyen BÖHHBÜY, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatların tüm gereksinimleri Netcad yazılımları ile sağlanır. Bu kapsamda gerçekleştirilen halihazır ve kadastro haritalarının oluşturulması, 15.&16. Madde imar ve 18.Madde dağıtım uygulamaları için proje süreçlerindeki her aşamada tam uyum sağlanır.

Arazi Toplulaştırma

'Arazi Toplulaştırma' Netcad kronolojisi içerisinde önemli bir kimliğe sahiptir. Netcad'in ilk ürünü olan arazi toplulaştırma çözümümüz Nettop, arazi toplulaştırması şeklindeki arsa düzenleme işlemlerine, özel parselasyon ve dağıtım sorunlarına mevzuatlarla uyumlu olarak çözüm getirmektedir. Arazi Toplulaştırma süreçlerinin mülakat aşamasından askı cetvellerine kadar, baştan sona tüm proje gereksinimlerini karşılar.

Kamulaştırma

Kamulaştırma çözümlerimiz, ülkemizde uygulanan kamulaştırma yönetmeliklerine uygun olarak yol, kanal, baraj, gölet, enerji nakil hatları için kamulaştırma projelerinin tüm aşamaları ile baştan sona gerçekleştirilebilmesini sağlar. Kamulaştırma projeleri, Netcad kamulaştırma çözümleri ile KGM, DSİ, TEİAŞ, EÜAŞ..vd. kamulaştırma işlerini gerçekleştiren kurumların standartlarına, ülkemizde bu kapsamda uygulanan kanun ve mevzuatlara tam uyumlu olarak oluşturulurlar.