mühendislik

Mühendisliğin dokunduğu
yaşamın her alanında bizden bir ize rastlarsınız

Mühendislik

Netcad mühendislik çözümleri, minimum maliyet ve maksimum kazanç için mühendislik detaylarını çözmek için profesyonelleştirilmiştir.

Kurumlarımızın ihtiyaçları, kullanıcı deneyimleri, uzmanların ve akademik danışmanların sinerjisi sonucunda ortaya çıkmış ve 30 Yıllık tecrübe ile bütünleşik olarak geliştirilmiştir. Her biri kendi konusunda öngörülen kanun ve mevzuatlarla tam uyumludur. Ulusal ve uluslararası mühendislik standartlarını destekler. Ülkemizdeki altyapı, yol, kanal, baraj, hafriyat, açık ocak ve yer altı maden projelerinin bir çoğu Netcad mühendislik çözümleri ile projelendirilerek hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Netcad mühendislik çözümleri ile oluşan veriler aynı zamanda sürdürülebilir bilgi sistemlerinin de daha proje yapım aşamasında kendiliğinden oluşmasını sağlar.

Yol, Kanal, Baraj Projelendirme

Netcad mühendislik çözüm mimarisi ile otoyollar, kent geçişleri, demiryolları, havaalanları, limanlar, barajlar, kaplama, yol yenilemeleri, tünel, kavşak, alt geçit tasarımları ve hafriyat işleri gibi yapım ve tasarım projelerini tüm aşamalarını, mevzuatlarla uyumlu yapıda gerçekleştirebilirsiniz. Yol projeleri için en temel gereksinim ulusal ve uluslararası standartların proje süreçlerinin her aşamasında uygulanabilirliğidir. Yol projelerinizin yatay ve düşey tasarımlarını dinamik olarak AASHTO standartlarında oluştururken, 'KGM Karayolu Geometrik Standartları'nın tüm gerekliliklerini yerine getiren yol projelerini kolaylıkla tasarlayabilirsiniz. Platform tasarımlarınızı, kübaj ve brükner hesaplamalarınızı, hacim işlerinizi kurum standartlarının gerekliliklerine göre gerçekleştirebilir; sonuç projelerinizi üç boyutlu olarak modelleyebilirsiniz. Trafik projelerine ilişkin gerekli düşey işaretlemeleri de gerçekleştirebilirsiniz. Farklı yazılım teknolojileri kullanılarak oluşturulan farklı formatlardaki projeler herhangi bir aşamada diğer yazılımlardan Netcad'e, Netcad'den de diğer yazılımlara aktarılabilirler. Bu sayede proje ve yapım işlerini yapan mühendislerin projelerde aynı dili konuşabilmesine de olanak tanınmış olur.

Yer Bilimleri Projelendirme

Netcad, yer bilimleri için gerekli olan tüm proje ihtiyaçlarını karşılayan bütünleşik bir çözüm mimarisi sunar. Maden ruhsat sahalarının belirlenmesi, üretim haritalarının oluşturulması, sondaj verilerinin değerlendirilmesi, üç boyutlu cevher ve jeolojik modelleme, blok modelleme, jeoistatistiksel kestirim, açık ocak tasarımı, pit optimizasyonu, patlama tasarımı, çevre etki değerlendirmesi, yer altı üretim ve galeri tasarım projelerinizi, uluslararası madencilik proje standartlarında ve ülkemizde bu kapsamda uygulanan kanun ve mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile gerçekleştirebilirsiniz. Netcad yer bilimleri çözümleri aynı zamanda ülke ölçeğinde üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde mevzuat dersleri kapsamında uygulanmakta olup, bütünleşik çözüm, kullanım kolaylığı ve uygun maliyetli olması sayesinde yurt dışında da tercih edilmektedir.

Fizibilite ve
Uygun Yer Seçimi

Netcad çözüm mimarisi yol, tünel, kavşak, kanal, baraj, maden, jeoloji..vb. mühendislik projeleri için yapılması gereken fizibilite, risk ve yer seçimi analiz araçlarını mühendislere sunar. İki nokta arasındaki en uygun alternatif güzergahları, belirlenen kriterlere göre, her birinin birim maliyetini birbirleri ile karşılaştırarak fizibilite haritalarını ve raporlarını oluşturabilirsiniz. Proje sahası için duyarlılık, tehlike ve risk analizleri gerçekleştirilebilir, bu sonuçların doğruluklarını da farklı bilimsel metotlara göre ölçebilirsiniz. Örneğin olası bir yol proje güzergahına ilişkin heyelan, havza, taşkın, deprem risk haritalarını, topografik ve jeolojik açıdan uygunluk analizlerini ve teknik raporlarını oluşturabilir; devamında bu analizleri bir arada aynı model içerisinde değerlendirerek proje alanına ilişkin çoklu risk analizlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Yol güzergahını kesen su yollarını ve bu noktalarda oluşacak maksimum debiye uygun sanat yapılarını otomatik olarak boyutlandırabilirsiniz.

Atıksu Projelendirme

Netcad, kanalizasyon şebekelerinin tasarım ve analizleri için olası tüm hidrolik yöntemlerle çözüm sağlar. Sınırsız sayıda proje elemanı oluşturulabilir, dinamik sayısallaştırma, düzenleme özellikleri ve proje kontrol yetenekleri ile ile mevzuatlarla tam uyumlu projeler üretebilirsiniz. Atıksu ve yağmursuyu projeleri 'İlbank A.Ş.' standartları ve 'Su Kanalizasyon İdareleri' için kullanılan farklı hidrolik hesaplamalara göre CBS yapısında tasarlanabilirler; bu sayede daha proje yapım aşamasında altyapı bilgi sitemleri için güncel veriler uygun standartlarda üretilmiş olur. Proje alternatifleri belirlenen kriterlere göre birbirleri ile karşılaştırılabilir; bu sayede minimum maliyetli projeler en uygun tasarımla hayat bulur. Diğer kanalizasyon yazılımları ile üretilen projeler de herhangi bir aşamada hidrolik değerleri ile birilikte Netcad ortamına aktarılabilirler.

İçmesuyu Projelendirme

Netcad ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden, büyük alanlar için karmaşık şebekelere kadar her türlü içmesuyu projesini kolaylıkla tasarlayabilirsiniz. Cazibeli/terfili isale ve açık/kapalı şebeke sistemleri 'İlbank A.Ş.', 'Su Kanalizasyon İdareleri' ve 'İl Özel İdare' standartlarına ve ilgili mevzuatlara tam uyumlu olarak çözülürler. Atıksu projeleri gibi içmesuyu projeleri de CBS yapısında üretilir ve altyapı bilgi sistemlerinin girdilerini oluştururlar. Tüm hidrolik hesaplamalar isale ve şebeke özelliklerine göre otomatik olarak gerçekleşir. Akıllı sayısallaştırma araçları, hidrolik ve geometrik kontrol fonksiyonları, hazır ve kullanıcı tanımlı boru kütüphaneleri, dinamik proje yönetimi ve Hardy Cross çözüm yetenekleri sayesinde içmesuyu projelerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Havza, yağış ve taşkın analizlerini de gerçekleştirebilir, içme suyu ve atıksu projeleri için girdi olarak kullanabilirsiniz.