Yerel YönetİM ÇÖZÜMLERİMİZ

Türkiye'deki 1397 belediyenin tamamında Netcad yazılımları kullanılıyor

Yerel Yönetim Çözümlerimiz

Yerel Yönetim çözüm mimarimiz KEOS, güvenli, bütünleşik veri üretimi ve yönetimi ile e-belediye gereksinimlerinizin tamamını karşılar

Netcad, yerel yönetimler için masaüstü web ve mobil ortamlarda birbirleri ile bütünleşik yapıda çalışan çözüm mimarisi sunar.
Netcad teknolojileri kent bilgi sistemleri kapsamında kullanılan diğer yazılım sistemleri (MIS, EBYS, abone, arşiv..vb.) ve e-devlet servislerinin tamamıyla entegre yapıdadır. Başkandan vatandaşa kadar uzanan tüm ihtiyaçlarınızı eksiksiz olarak karşılarken, ülkemizdeki tüm belediyelerde Netcad teknolojilerinin kullanıyor olmasının verdiği güven de yapacağınız yatırımların teminatıdır.

Bileşenler

Başkanlar ve Yöneticiler İçin

Belediyelerdeki KBS kapsamındaki tüm işleyişi anında mobil ve web ortamlarında izleyin.

Plan Yönetimi

Tüm ölçeklerdeki imar planlarındaki değişiklikleri kolaylıkla web üzerinden takip edin ve yönetin.

Numarataj Yönetimi

Coğrafi adres veri entegrasyonu ile sorumluluk sahanızda meydana gelen değişiklikleri anlık olarak izleyin ve vatandaş ile paylaşın.

Taşınmaz ve Mülkiyet Yönetimi

Kurumunuza ait taşınmazlara ve tesislere ilişkin mülkiyet, kadastro, imar, kullanım, hukuki vb. verileri coğrafi ilişkileri ile birlikte yönetin.


Vatandaşa Açık Çözümler

Vatandaşa yönelik hizmetleri web üzerinden güncel olarak sağlayın.

Kentsel Varlık Yönetimi

Sorumluluk sahanızdaki tüm kentsel varlıklara ilişkin bilgileri masaüstü, web ve mobil ortamlarda saha çalışmaları ile bütünleşik olarak yönetin.

Altyapı Bilgi Sistemi

Çalışma sahanızdaki tüm altyapı şebeke elemanlarını ve tesislere ait konumsal veriler ile abone bilgilerini KBS projelerimiz ile entegre yapıda yönetin.

Mobil Çözümler

Kent bilgi sistemi projelerinizi mobil ortamda yönetin, sahadan online ve offline anlık veri girişlerini yaparak projenizin sürdürülebilirliğini sağlayın.

Sayılarla
Yerel Yönetimler

  • 1397 belediyenin tamamında
  • 40 Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde
  • Kurulu KBS projelerinin %70'i
  • 4TB günlük veri işleme

Yerel Yönetimler İçin Sunduklarımız

e-Devlet Entegrasyonu

e-Devlet entegrasyonu sayesinde "Tapu ve Kadastro", "Mekansal Adres Kayıt", "Kimlik Paylaşım" sistemleri ile kent bilgi sistemi projenizi tam uyumlu olarak yönetebilirsiniz.

Diğer Sistemlerle Entegrasyon

Kent bilgi sistemi projelerinizin kullandığı Yönetim Bilgi Sistemi(MIS), abone, arşiv..vb. bileşenleri Netcad teknolojileri ile entegre yapıda bir arada kullanabilirsiniz.

KBS Projelerinizi Kendiniz Yönetin

Projelerinizin masaüstü, web ve mobil ortamlardaki veri üretimi ve yönetim süreçlerini, güvenli biçimde kurum içerisinde kendiniz yönetebilirsiniz.

Büyükşehir, İlçe Belediyeleri ve SKİ Veri Paylaşımı

Yerel yönetim birimleri arasındaki veri paylaşım ihtiyaçlarının tamamına çözüm sunuyoruz. Örneğin ilçede girilen numarataj, SKİ'de girilen altyapı proje bilgileri anında BŞB bilgi sistemlerine entegre olur.

Sürdürülebilir Proje Desteği

Her belediyenin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen kent bilgi sistemlerinin güncel ve sürdürülebilir kalması için kesintisiz proje teknik desteği sağlıyoruz.

Kendi Uygulamalarınızı Geliştirin

Kent bilgi sistemi projelerinizde ortaya çıkabilecek olası ek gereksinimler için kodlama gerektirmeden geliştirmeler yapabilir; bu sayede maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.