Netcad Dünyası

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Otomasyon Bilgi Sistemi Devreye Alındı

İMOS, her ölçekteki plan teklifinin kurum içerisinde tüm ilerleyişinin en anlaşılır şekilde takip edilmesini hedefleyen CBS tabanlı yazılımıdır. Sistem masaüstü Netcad ve Netigma ile entegre olarak çalışmaktadır. Karar vericilerin en kısa sürede en doğru plan bilgisine platform bağımsız olarak erişmeleri hedeflenmiştir.

İMOS ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk olarak, belediye birimlerinin daha hızlı bilgiye erişebilmesini ve koordinasyonu sağlamak amacı ile parsel bilgisi sorgulanabilir olarak hizmete sunuldu. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde onaylanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki imar planları coğrafi bilgi sistemi altyapısı ile parsel bilgisi sorgulanabilir şekilde belediye sitesinde yayınlanmaya başladı.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planları (1/100.000 ÇDP,1/25.000 NİP ve 1/5000 NİP) ve ilgili planlara altlık oluşturacak diğer veriler tek platformda toplandı.