Maden Planlama

NETPROMine, modelleme, kaynak kestirimi, açık ocak  ve yeraltı tasarımı, açık ocak optimizasyon süreçlerinde entegre araçlar sunan, madencilik operasyonlarını sorunsuz bir şekilde planlamak ve yönetmek için kullanılan, 3B maden tasarım çözümüdür.

İlgili Ürünler

NETPROMine

Maden Bilgi Sistemi

Maden ocakları açılmadan önce birtakım izinlerin alınması gerekmektedir. Bu izinlerin alınması sürecinde, devlet kurumlarında takip edilmesi gereken izin ve belgelerin bir data halinde depolanması ve bu dataların kendi içlerinde sınıflandırılarak istenilen zamanda sorgulanması, raporlanması ve çıktı olarak alınmasına çözüm sunar.

İlgili Ürünler

MABİS

Maden ocakları açılmadan önce birtakım izinlerin alınması gerekmektedir. Bu izinlerin alınması sürecinde, devlet kurumlarında takip edilmesi gereken izin ve belgelerin bir data halinde depolanması ve bu dataların kendi içlerinde sınıflandırılarak istenilen zamanda sorgulanması, raporlanması ve çıktı olarak alınmasına çözüm sunar.

Arama ve Üretim

AÜTS ile bir maden ocağının arama döneminden rehabilitasyon dönemine kadar bütün verilerin yönetilmesi, uygulanması ve raporlanmasına çözüm sunar. Arama döneminde sondaj bilgi bankası sayesinde database’i dahakolay ulaşabilirsiniz. Buradan üretilen verilerle günlük, haftalık, aylık ve yıllık üretim termini hazırlayıp yıllara göre stoklarınızdaki madenlerin emtia fiyatlarına göre değerini hesaplayabilir, yıllara göre bütçeleme ve finans-yatırımlarınızı kontrol edebilirsiniz.

İlgili Ürünler

AÜTS

AÜTS ile bir maden ocağının arama döneminden rehabilitasyon dönemine kadar, bütün verilerin yönetilmesi, uygulanması ve raporlanmasına çözüm sunar. Arama döneminde sondaj bilgi bankası sayesinde veritabanına daha kolay ulaşabilirsiniz. Buradan üretilen verilerle günlük, haftalık, aylık ve yıllık üretim termini hazırlayıp yıllara göre stoklarınızdaki madenlerin emtia fiyatlarına göre değerini hesaplayabilir, yıllara göre bütçeleme ve finans ve yatırımlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Operasyonel Çözümler

Maden sahalarında arama, üretim, stok ve sevkiyatların operasyonel olarak bir arada yürütülmesi, takip edilmesi ve raporlanmasına; Makine parkuru, Personel ve Saha Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi bütünleşik operasyonların tek merkezden yönetilip performans ve verimin artırılması ile maden ocaklarında üretimin artırılmasına çözüm sunar.

İlgili Ürünler

Mine ERP

Maden sahalarında arama, üretim, stok ve sevkiyatların operasyonel olarak bir arada yürütülmesi, takip edilmesi ve Raporlanmasına; Makine parkuru, Personel ve Saha Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi bütünleşik operasyonların tek merkezden yönetilip performans ve verimin artırılması ile maden ocaklarında üretimin artırılmasına çözüm sunar.

Akıllı Madencilik

Merkezi Komuta Sistemi (Central System) bünyesinde üç sistem barındırmaktadır. Bu sistemler; MABIS, AÜTS, Mine ERP’dir. Amacı bu üç sistemde üretilen verilerin tek bir yerde depolanması, bunların analizi ve ön görü sistemi ile bunların anlamlı bir şekilde analizlerinin yapılmasıdır. Bu da madenciliğin bir bütün halinde Akıllı Madencilik çözümünü oluşturmaktadır.

İlgili Ürünler

MABİS

Maden ocakları açılmadan önce birtakım izinlerin alınması gerekmektedir. Bu izinlerin alınması sürecinde, devlet kurumlarında takip edilmesi gereken izin ve belgelerin bir data halinde depolanması ve bu dataların kendi içlerinde sınıflandırılarak istenilen zamanda sorgulanması, raporlanması ve çıktı olarak alınmasına çözüm sunar.

AÜTS

AÜTS ile bir maden ocağının arama döneminden rehabilitasyon dönemine kadar bütün verilerin yönetilmesi, uygulanması ve raporlanmasına çözüm sunar. Arama döneminde sondaj bilgi bankası sayesinde veritabanına daha kolay ulaşabilirsiniz. Buradan üretilen verilerle günlük, haftalık, aylık ve yıllık üretim termini hazırlayıp yıllara göre stoklarınızdaki madenlerin emtia fiyatlarına göre değerini hesaplayabilir, yıllara göre bütçeleme ve finans ve yatırımlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Mine ERP

Maden sahalarında arama, üretim, stok ve sevkiyatların operasyonel olarak bir arada yürütülmesi, takip edilmesi ve Raporlanmasına; Makine parkuru, Personel ve Saha Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi bütünleşik operasyonların tek merkezden yönetilip performans ve verimin artırılması ile maden ocaklarında üretimin artırılmasına çözüm sunar.
Bize güvenen müşterimizden bazıları