Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Entegrasyonları

UAVT & MAKS & KPS Web Servisleri

Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) web servisleri (KEOSMAKSService), numarataj verilerinin e-Devlet standartlarına uygun olarak paylaşımını sağlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM)’nün yürütmüş olduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları ile entegrasyon sağlayan servisten ve bu servise bağlı bileşenlerden oluşur. MAKSService ile yetkili idareler, ürettikleri adres/numarataj verilerini MAKS’a pratik bir şekilde gönderebilirler. Netcad GIS yetenekleri ile üretilen ve günlük olarak güncellenen mahalle, yol, kapı numarası, bina gibi bilgiler; idarenin coğrafi veritabanında oluşturulduğu an MAKS’a gönderilerek entegrasyon ile anlık senkronizasyon sağlanır.

İdareler, kendi veritabanlarında bulunan veri üzerinde analiz, raporlama ile merkezi veriye erişebilir; sorumluluk sahasındaki alanlar için vatandaşa açık kent rehberi haritasında bilgilendirme sağlayabilir. MAKS’ın sunduğu WMS, WFS servislerini işlemlerinde altlık olarak kullanabilir, MAKS’ta bulunan tüm veriyi kendi veritabanlarına indirebilirler. Bu sayede, paylaşım yapmanın yanı sıra MAKS’ın talep ettiği veri seti günlük idare işleyişlerinde de kullanılabilir.

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) web servisleri (KEOS.KPSService) kimlik bilgilerine erişim sağlayan uygulamadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından yürütülen Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Ulusal Adres Veritabanında (UAVT) yer alan kimlik ve ikamet bilgilerinin ilgili idareler tarafından kullanılmasını sağlar. İdareler, kendilerinde mevcut bulunan adres, kadastro gibi verilerle ilişkili olarak MERNİS ve UAVT verilerine erişebilir, bu bilgileri kendi sistemlerine indirip depolayabilir ve karşılaştırabilirler.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Entegrasyonları

Masaüstü, Mobil ve Web Erişimi

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile protokol şartlarını sağlayan resmi kurumların güncel tapu verilerine kullanıcı yetkisi dahilinde masaüstü, web ve mobil ortamda ulaşabileceği bir entegrasyon uygulamasıdır. Taşınmazlara ait detaylı bilgiler tek bir işlem ile sorgulanabilmekte ve talep edilmesi durumunda kullanıcı veri kaynağına indirilebilmektedir.

TKGM servislerini kullanarak il, ilçe ve mahalle kriterleri veri sorgulama imkânı, ada/parsel verisi girerek tapu kayıtlarına erişim, gerçek ve tüzel kişi sorgulaması ile tapu kayıtlarına erişim, Netcad GIS yeteneklerini kullanarak konum bazlı nokta/alan sorgulama ile verilere erişim seçenekleri bulunmaktadır. Sorgulanan veriye ilişkin aktif/pasif parsel, şerh beyan, hisse gibi detaylı bilgilere ulaşılarak TKGM standartlarında belirlenmiş matbu rapor çıktısı alınabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Entegrasyonları

TUCBS Coğrafi Veri Servisleri ve Metaverilerin Entegrasyonu

Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen coğrafi verilere ait veri servislerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 32 veri teması kapsamındaki tanımlama dokümanlarına uygun ve standartlaştırılmış olarak metaverileri ile birlikte tek bir noktadan (Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu) erişilebilir olması hedeflenmektedir. Bu sayede kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, il özel idareleri ve su ve kanalizasyon idareleri tarafından coğrafi verilere erişim ve paylaşım tek bir noktadan sağlanacak, mükerrer veri üretiminin önüne geçilecek, maliyetler azalacak ve tüm coğrafi veriler kayıt altına alınmış olacaktır. Özel sektör ve vatandaş kullanımına açılacak veriler için de coğrafi veri paylaşım matrisinin hazırlanma süreci devam etmektedir.

Ülkemizin gelecek vizyonu dahilinde bulunan ve Türkiye’nin 100 büyük projesi içerisinde yer alan “TUCBS Entegrasyon Projesi” nin bir parçası olan Netcad Yazılım A.Ş olarak biz de hem yazılımlarımızı ve hem de sistemlerimizi belirlenmiş standartlara göre uyumlaştırmaya devam ediyoruz. Firmamız, coğrafi veri üreticisi kurum ve kuruluşların sahip olduğu coğrafi verileri ulusal standartlara uygun hale getirerek TUCBS’ ye servis etme kapsamında metaveri entegrasyonunu sağlayabilmektedir.

Bilgi Sistemi Entegrasyonları

MIS&GIS Entegrasyonu, Borç, Beyan, Tahakkuk, Eşleşme Özet Tablo Servisleri

Netcad GIS yetenekleri ile üretilen CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) verilerine YBS (Yönetim Bilgi Sistemi) bilgileri eklenerek mobil, web ve masaüstü tüm Netcad uygulamalarında tematik haritalar üretebilir, kapsamlı sorgulamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Sistem belediyelerde bulunan yönetim bilgi sistemleri ile Netcad/GIS çözümleri tarafından sunulan Ulusal Adres Veri Tabanı’na dayalı Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin entegrasyonunu sağlamaktadır. YBS hizmetlerinin BELNET UAVT veri tabanı ile çalışması sayesinde veri tekrarlarının ortadan kaldırılması, doğru ve yasal numarataj bilgisi ile çalışabilme ve sonucunda kayıp/kaçakların tespit edilmesine kadar ulaşabilecek altyapının sağlanması hedeflenmiştir.

Sorularınız ve Bilgi İçin

Bizi Arayın
Bize güvenen müşterimizden bazıları