Tek Platformda Güçlü CAD ve GIS Fonksiyonları

30 yılı aşkın tecrübesi ile sektör standartlarını yazan Netcad, geniş ürün gamı ile tek platformda güçlü CAD ve GIS fonksiyonlarını bir arada sunmaktadır.  

İlgili Ürünler

Netcad GIS

Hızlı, Kurallı ve Akıllı Veri Üretimi

Veri üretiminde standartların tanımlanabilmesi, kontrollü veri üretiminin sağlanması ve verinin üretildiği noktadan sunulmasına kadar yaşayan bir sistem kurabilmek için gereken ilk adımlardan biridir. Netcad veri giriş araçları başta olmak üzere planlama ve mühendislik uygulamalarının temelinde bu yaklaşım ile işinizi yapmaya başlarsınız.

İlgili Ürünler

Netcad GIS
VGA

Dijital Haritalama

Panoramik görüntüleme ve envanter çıkarımı, Drone/LIDAR verileri haritalama gibi pek çok veri üretim seçeneğine erişebileceğiniz gibi aynı zamanda bu kaynaklardan veri üretimi, analiz gibi pek çok aracı da Netcad çözümlerinde bulabilirsiniz. NETCAD, üretilen verilerin tek çatı altında entegre olunan diğer sistemler ile yönetilebilmesine ve katma değeri yüksek bilgiye dönüştürülmesine imkân sağlayan çözümler sunar.

İlgili Ürünler

Netcad GIS
Dronet

Dijital Gerçeklik, 3B Modelleme

Gelişen teknolojiler gerek planlama ve mühendislik işlemlerini gerekse şehir yönetimini dijital ortamda bütün boyutları ile gerçekleştirmeye imkân sağlamaktadır.  Netcad çözümleri ile planlama ve mühendislikten şehir yönetimine verilerinizi ikinci ve üçüncü boyutta üretip sunarken aynı zamanda dördüncü boyutta sunma, analiz etme ve yönetme imkanına sahip olursunuz.

Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Veri Altyapısı

Gerek ülke TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi)  standartlarında gerekse ulusal veri paylaşım standartlarında verileri okuyabilir, sunabilir ve işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

Entegrasyon

Netcad uygulamaları ile plan ve projelerinizi dijital imza altyapısı ile yönetebilir, e- devlet servisleri (TUCBS, TAKPAS..) başta olmak üzere standartlarını tanımlamış olduğumuz servis entegrasyonlarını sağlayabilirsiniz.

İlgili Ürünler

e-Entegrasyon
Bize güvenen müşterimizden bazıları