Su Yapıları Çözümleri

NETCAD, 30 yıllık deneyim ve derin endüstri bilgisi ile gölet, baraj, taşkın koruma tesisleri başta olmak üzere, su yapıları projelerinizi kısa zamanda oluşturmanızı sağlayacak çözümler sunuyor.

Kodlama yapmadan, projelerinizi ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerinizi oluşturun. İşletmenizin ve projelerinizin yönetimini dijitalleştirin.

İlgili Ürünler

NETPRO

Su Toplayıcı Şebekeler

NETCAD, 30 yıllık deneyim ve derin endüstri bilgisi ile tamamen GIS yapısında, yağmursuyu ve atıksu projelerinizi kısa zamanda oluşturmanızı sağlayacak çözümler sunuyor. Projelerinizi dijital platforma taşımanıza ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerini oluşturmanıza olanak sağlıyor.

Yağmursuyu ve atıksu projelerinizi tüm detayları ile tasarlayın, analiz edin, hesaplamaları gerçekleştirerek hidrolik modeller oluşturun. Kentsel teknik alt yapılarınızı geliştirin.

İlgili Ürünler

KANALİZASYON

Su Dağıtım Şebekeleri

İçmesuyu projelerinizi tüm aşamaları ile kolayca oluşturun. Kaynak tasarrufu sağlayın, enerji maliyetlerini düşürün. Hidrolik ve dinamik modellemeler gerçekleştirin.

Akıllı su teknolojilerini kullanın. Etkinliği ve maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış zengin yeteneklere sahip olun.

Mühendislik projelerinizi ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerinizi oluşturun. İşletmenizin ve projelerinizin yönetimini dijitalleştirin.

İlgili Ürünler

WATER
KEOS

Hidroloji & Drenaj

Yüzeysel akışları ve taşkınları kontrol altına alın. Taşkın debi hesaplamalarınızı ve drenaj projelerinizi kolayca gerçekleştirin. Senaryoları otomatik olarak kontrol edin. Analizler oluşturun. Yapılarınızın konumlarını otomatik olarak belirleyin ve boyutlandırın. Projeleriniz için gereken hidroloji ve hidrolik raporlarınızı oluşturun. Taşkın koruma tesislerinizi otomatik olarak boyutlandırın, kanal debi hesaplarınızı gerçekleştirin, hidrollik raporlar alın.

Kodlama yapmadan, projelerinizi ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerinizi oluşturun. İşletmenizin ve projelerinizin yönetimini dijitalleştirin.

İlgili Ürünler

NETHYDRO

Akıllı Su Çözümleri

Sensörler yardımıyla toplanan verileri akıllı hale getirip, su kayıp kaçak, çökelme, su kalitesi, klor vb. analizleri gerçekleştirebilir, özel kurallara göre uyarılar ekleyebilir, formlar ve harita üzerinde görselleştirebilir ve raporlayabilirsiniz.

LoRA, Wi-Fi, Nb-IoT, GSM gibi farklı protokollerle haberleşmeye imkan sunan platformumuz ile su ağının dijital ikizini yaratabilirsiniz.

Su sayaçlarından veri toplayarak abone dağıtımları, su tüketimleri, fatura işlemleri ve saha operasyonları gibi birçok senaryoyu yönetebilirsiniz. Veri bilimi modülümüzü kullanarak toplanan verilerdeki anormallikleri tespit edebilirsiniz.

Bütün senaryolarınızı mevcut IoT platformumuz üzerinde, web yada mobil ortamda ek bir geliştirme yapmadan gerçekleştirebilirsiniz.

GASNET

GASNET ile doğalgaz şebeke elemanlarına ait ilişkileri ve envanterleri tanımlayabilir, network analizleri yapabilir, bölgesel veya tekil harita bazlı sorgulamalar gerçekleştirebilirsiniz. GASNET, Abone Bilgi Sistemi’ndeki abonelerin harita üzerinde gerçek konumları ile daha kolay takibinin sağlandığı bir bilgi sistemidir.

GASBOARD
GASBOARD, şebeke elemanlarına ait boru uzunlukları, boru çapları, vana tipleri gibi bilgileri dinamik olarak grafiklere aktarabilir ve bu sayede yatırım kararlarının doğru ve hızlı alınmasında önemli bir rol oynar.

WEB GASNET
WEB GASNET, servis kutularının, boru hatlarının ve vanaların network ilişkili yapısı sayesinde arıza anında optimal çözümler sunarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Akıllı Şebeke Sistemi
GASNET veri ekranları tüm elemanlar birbirleriyle ilişkili tutularak hazırlanmıştır. Bu sayede detaylı sorgulama ekranlarına kolaylıkla ulaşılabilir. EPDK denetimleri için istenen periyodik raporlamalar kolaylıkla hazırlanabilir.

Abone Bilgi Entegrasyonu
Abone bilgi sistemi entegrasyonu abone bilgilerinin konut ve mahalle bazlı gruplanabilmesini ve bölgesel maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.

GASNET
Bize güvenen müşterimizden bazıları