Netcad Dünyası

Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES

KÖYDES

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES), içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının, köy yollarının alt yapısının ve atık su hizmetlerine ait her türlü projenin görüntülenmesi ve yapılan bu işlemlerin harita üzerinden görüntülenerek kolay sorgulama ve raporlamalara imkan tanıyan sistemdir.

Amaç

Ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması ve köylerimizin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının giderilmesini temin amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Köy Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi 2005 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

2012 yılında çıkan bir genelge ile KÖYDES Projesi'nin Coğrafi Bilgi Sistemi Rehberi'ne uygun olarak hazırlanması esas hale getirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2013 yılı Ağustos ayında Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES çalışmalarını Netcad ile gerçekleştirmeyi tercih etmiştir.

Kapsam

Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES Projesi kapsamında; Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojileri kullanılarak;

İdari Bilgiler
Proje Bilgileri
Yol ve Ulaşım Hizmetleri
İçme suyu Hizmetleri
Tarımsal Sulama Hizmetleri
Kanalizasyon (Atık su) Hizmetleri
İmar İşleri
Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
Personel Hizmetleri
Üst Yapı Hizmetleri
KÖYDES Mahalli İdareleri İcmalleri
veri temalarının merkezi bir yapıda yönetilmesi ve karar vericiler için ihtiyaç duyulan her türlü sorgulama, raporlama ve istatistik bilgilere, her platformdan erişme yeteneği sunmaktadır.

Projenin Kazandırdıkları

Web üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile projelere erişim sağlanması
İl özel idaresi yetki ve sorumlulukları dahilindeki köy yolları, içme suyu, kanalizasyon, sulama gibi faaliyetler için yatırım önceliklerinin belirlenmesi
Tüm köy yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama projelerine yönelik ihtiyaç duyulan sorgu ve raporlamalara hızlı erişim
İlgili yetkililerin, sahada vatandaş ile görüşürken mobil cihazları ile o köye yapmış oldukları her türlü projeyi ve yatırım planlarını anında vatandaş ile paylaşabilmesi.
Birimler / Kurumlar arası entegrasyon ve güvenli veri paylaşımı
İzleme ve değerlendirme raporlarının otomatik olarak alınması
Kesinleşen ve hedeflenen iş miktarları ve maliyetlerin koordinasyonlu bir şekilde yönetilmesi
İhale süreç takibi
Vatandaşa açık uygulama ile köylerde yapılan her türlü il özel idare faaliyetlerinin, halkın bilgilendirilmesinde etkin rol oynaması
Harita destekli bir dijital arşiv yönetiminin oluşturulması