NETCAD AKADEMİ

Netcad Akademi | Üniversiteler

Tüm Netcad teknolojilerini eğitim ve öğretim amaçlı kullanılması amacıyla üniversitelerimizdeki bilgisayar laboratuvarlarına, akademisyenlerimize ve tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak sağlıyoruz.

Üniversitelere bağlı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Netcad Akademi’ eğitim programları her yıl ilgili bölümlerin müfredat dersleri kapsamında veriliyor ve üniversitelerle birlikte ortak ARGE çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Müfredat Dersleri

Netcad Akademi sayesinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders içerikleri kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektördeki gerçek iş süreçleriyle tam entegre hale geliyor.  Ayrıca akademisyenlere her ders için sınırsız teknik destek, veri, eğitim föyleri ve doküman desteği sağlanıyor, ilgili derslerin içerikleri her dönem için birlikte planlanıyor.

Yüksek Lisans ve Doktora

Netcad Akademi’de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, proje/tez konuları için proje süreci boyunca yetkili akademisyenler sorumluluğunda gerekli teknik destek ve lisanslar ücretsiz olarak sağlanıyor.

Üniversite ve Netcad tarafından öncelikli araştırma konuları belirleniyor. Üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinden bu konularda çalışmak isteyenler olursa bu öncelikli araştırma konuları dahilinde, eğitim ve araştırmalara yönelik gerekli tüm destek sağlanıyor.

Netcad Kampüs Sertifika Eğitimleri

Teori ve uygulamalar ile her bir proje sürecini ilgili kanun ve mevzuatlara göre baştan sona uygulamalı olarak öğreten Netcad Kampüs sertifika programları, üniversitelerin ilgili bölümlerinde her eğitim döneminde gerçekleştiriliyor ve başarılı olan öğrencilere ‘Netcad Kampüs Sertifikası’ veriliyor. 

Sayılarla Netcad Akademi

90+

Üniversite

30.000+

Lisans

4.000+

/ Yıl
Sertifika

ARGE Çalışmaları

Üniversiteler ve Netcad ortak karar verdiği konular için birlikte TÜBİTAK, TEYDEP, KAMAG, AB vb. proje girişimlerinde bulunarak proje süreçlerini işbirliği modelleri ile yürütüyor. Bu sayede Üniversiteler ile birlikte çalışılan ARGE konuları ülke ölçeğinde kullanılan ürünlere dönüşürken üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz ve ülkemiz kazanıyor.

Üniversiteler ile birlikte coğrafi bilgi teknolojileri, haberleşme, lojistik yönetimi, insan bilgisayar etkileşimi, engellilere yönelik tasarım geliştirme, insan makine etkileşimi, mobil uygulamalar, altyapı sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım uygulamaları, akıllı kentler, big data, sensör verileri işleme, yapay zekâ uygulamaları ve kampüs bilgi sistemleri gibi konularda ortak araştırma faaliyetleri yürütülüyor.

Teknoloji Günleri Çalıştayları & Kariyer Günleri

Üniversiteler ve Netcad tarafından her eğitim döneminde belirlenen uygun tarihlerde akademisyen ve öğrencilerin katılım sağlayacağı ‘Teknoloji Günleri Sempozyum ve Çalıştayları’ düzenleniyor.

Bu çalıştaylarda teknolojik gündem ve gelişmeler, kamu kurumu, yerel yönetimler, özel sektördeki güncel teknolojik kullanımlar, sektörlerin gittiği yön, vizyon ve öğrencilerin mezuniyeti sonrasında karşılaşabilecekleri zorluklar Netcad ve akademisyenler tarafından ele alınarak farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Üst düzey Netcad yöneticileri kariyer günleri ve öğrenci kulübü etkinlikleri gibi üniversite organizasyonlarına her yıl katılıyor, deneyim ve önerilerini öğrencilerle paylaşıyor.

Ücretsiz Lisanlama

Tüm Netcad lisansları, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının bilgisayar laboratuvarlarına, akademisyenlere ve öğrencilere eğitim öğretim amaçlı kullanım için ücretsiz olarak sağlanıyor.
Daha detaylı bilgi almak için

Üniversitelerimiz

A - D

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi

E - K

Erciyes Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Isparta Teknik Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi

L - Z

Mardin Artuklu Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Van 100.Yıl Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi