GENEL BAKIŞ

Farklı mesleki disiplinlerin analiz, sentez ve planlama süreçlerini yönetebildiğimiz, bilgi teknolojileri açısından çağdaş gereksinimleri karşılayan, yüksek hassasiyet ve doğrulukla çözüm üreten, projelerin yürütülmesine ekonomik katkı sağlayan zengin analiz kapasiteleriyle donatılmış bir yazılımdır.

2300+
Lisans

Kullanıcının farklı operatör tasarımları ile iş akışı modelleri oluşturabileceği ve her türlü CAD, GIS ve Raster verisini girdi olarak kullanabileceği güçlü bir araçtır.

ANALIST, araştırmacılar ve tüm disiplinlerden uygulayıcılar için bilinen analizler için yüzlerce kullanıma hazır iş akışı ile birlikte gelir.

  • Her ölçekte duyarlılık, tehlike ve risk analizleri,
  • Noktasal etki, etki ve yoğunluk analizleri,
  • Demografik ve sosyal analiz sonuçlarının mekansal yansımaları, proje katmanlarının farklı yöntemlerle değerlendirilmesi ile bindirme analizleri,
  • Kentsel ve kırsal işlev alanlarına uygun yer seçimi,
  • Akıllı şehirlerin yönetimi için gerekli tüm analizleri istenilen fonksiyonlara göre yapabilme,
  • Heyelan, çığ, deprem ve diğer doğal afet türleri için çeşitli mekansal analiz türleri,
  • Kentsel dönüşüm analizi gibi karar destek analizleri ve sentezleri, çoklu üretim - farklı amaçlara yönelik tehlike haritaları ANALIST tarafından yapılabilir
ÖZELLİKLER

Ürünün başlıca özellikleri

Ayrıntılı özellikler ve teknik açıklamalar incelemek için teknik özellikler sayfasına göz atabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Yüzey Analizleri
Eğim, bakı, yükseklik, rölyef, renkli rölyef gibi analizlerin dışında yüksekliğin ikinci türev topografik ve hidrotopografik analizleri yalnızca yükseklik girdisi ile farklı bilimsel metotlara göre gerçekleştirebilirsiniz.
Uzaktan Algılama Analizleri
Uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama tekniklerini kullanarak farklı analizler yapma imkanı sunar. Bu kapsamda, filtreleme, sınıflandırma, doğruluk analizi, histogram düzenleme, mozaikleme, vektörizasyon, fusion, band aritmetiği, değişiklik analizi vb. gibi tüm sektörlerin ihtiyacı olan analizler kullanılabilmektedir.
Spatial Analizler
CAD&GIS proje süreçlerinde konumsal analizler yapma imkanı sunmaktadır. ANALIST’in konumsal analiz yetenekleri olan overlay, tampon, çoklu tampon, yoğunluk analizi vb. analizlerini yaparken aynı zamanda gelişmiş filtre yapısını da kullanabilirsiniz.
İleri Konumsal Analizler
ANALISTiçerisinde yer alan gelişmiş operatör ve hazır modeller yardımıyla çok sayıda raster ve vektör veri kaynaklarını girdi olarak kullanıp Weighted Overlay, Fuzzy Logic, M-AHP, Lojistic Regresyon gibi ileri konumsal analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Zaman Gezgini
Zaman Gezgini, aynı bölgeye ait farklı zamanlarda gerçekleştirilmiş projelerin, geçmişten bugüne gösterdiği değişimin, istenilen tarihler arasında hareket edebilen bir slider sayesinde kolaylıkla izlenebilmesini sağlayan Netcad ürünüdür.
Network Analiz
Yol, su, elektrik gibi her türlü şebekeyi çözebilen ve üzerinde analizler yapmayı sağlayan Netcad modülüdür. NETWORK ANALİZİ ile, şebeke oluşturmak için mevcut konumsal verileri kullanabilirsiniz.
VİDEOLAR

ANALIST Ürün Tanıtım Videoları

Ürün özellikleri ile ilgili bilgilendirici tanıtım videoları.

Kullanıcı YORUMLARI

Kullanıcılarımız ANALIST'i neden seviyor?

430'dan fazla kullanıcımıza hedeflerine ulaşmaları için hizmet veriyoruz.

Sektörde uzun yıllardır kullanılan ve güvenilen yerli bir yazılım sağlayıcısı olarak, çeşitli çözümlerimizi kullanan birçok kullanıcımız tarafından sevilme ayrıcalığına sahip olduk.

Prof. Dr. Candan Gökçecioğlu
Hacettepe Üniversitesi
"Neredeyse 25 yıldır Akademik personel olarak çalışıyorum. Bu süreçte çeşitli zamanlarda çalışmalarımda konumsal analiz yapma ihtiyacını duydum. İlk yıllarda bunu kendimiz çeşitli algoritmalar geliştirerek yapıyorduk. Daha sonraki yıllarda bilgisayarların ve yazılımların gelişmesiyle birlikte, bu tür analizleri daha kolay yapabilir hale geldik ancak bu yazılımları kullanmak da çok zordu. Son birkaç yılda Netcad ve Netcad Analist ile tanıştım. Aslında işlerimizin ne kadar kolaylaşabildiğini gördüm ve anladım. Anılan süreçte Analist daha da geliştirildi. Bu geliştirme sürecinde benim de katkılarım oldu ve sonuçtan son derece memnunum. Konumsal analize ihtiyaç duyan hangi bilim dalı olursa olsun, konumsal analiz olanaklarını sunan Netcad’in akademiye katkısı son derece büyüktür. Bu nedenle kendilerini tebrik ediyor ve bu tür Ar-Ge çalışmalarının arttırarak sürdürülmesini diliyorum."
Yrd. Doç. Dr. Uğur Avdan
Anadolu Üniversitesi
"Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı verilerin üretilememesi, üretilen verilerin kısıtlı olması ve bir standardının olmaması, bu konuda yetişmiş eğitimli personelin eksikliği ile doğrudan ilintilidir. Bundan dolayı bir dizi eğitim çalışmaları yürütmekteyiz. Bu eğitim çalışmalarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz; Ulusal anlamda CBS ve CAD tabanlı yazılım desteği sunan Netcad yazılımı, hem eğitim alanında derslerimizde hem de “CBS’nin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla uzaktan eğitim destekli bir model oluşturulması ve pilot uygulaması” projesi kapsamında kullanılmıştır. Çevre ve Şehircilik bakanlığı coğrafi bilgi sistemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve CBS Uzmanı standardına yönelik istihdam olanakları oluşturulması amacıyla Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim imkanları kullanılarak Netcad Ana modül’ü ve Netcad Analist modülü ülke genelinde yaklaşık 650 kişilik personelin eğitiminde etkin bir şekilde kullanılmıştır."

Sorularınız ve Bilgi İçin

Bizi Arayın
Bize güvenen müşterimizden bazıları