Netcad Dünyası

Ataşehir Belediyesi Plan Yönetim Sistemine Geçişte İlk Adımı Attı

Plan ve Proje Müdürlüğü 2021 yılında aldığı karar ile tüm plan verilerini ve bunlara bağlı evrakları daha kolay yönetebilmek adına Plan Yönetim Sistemini hayata geçirme kararı aldı.

Netcad Yazılım A.Ş. nin lokomotif ürünlerinden olan Plan Yönetim Sistemi (PYS) bünyesinde barındırdığı özellikler ile pek çok belediyede şehir plancılarının işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Plan Yönetim Sistemi (PYS) uygulamasının devreye alınması kapsamında 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarına ve plan tadilatlarına ait evrakları taranacak ve taranan her bir belge ait olduğu plan ile ilişkilendirilerek dijital plan arşiv sistemi kurulmuş olacaktır.

Hem masaüstü Netcad uygulamasından hem de web tabanlı Netcad ürünü olan Belnet içerisinden kurum personeli plan verilerine ve kurum görüşü, onaylı plan paftası, zabıt varakası gibi pek çok evraka hızlı ve kolay şekilde erişim sağlamış olacaktır.