Netcad Dünyası

Karabük Üniversitesi’nde NETCAD Akademi Kuruldu

Karabük Üniversitesi ile NETCAD Akademi arasında, KBÜ’ye bağlı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören ön lisans, lisans velisansüstü öğrencilerine yönelik iki kurumun iş birliğinde “KBÜ – NETCADAKADEMİ” eğitim programları düzenlenmesi, ortak araştırma ve geliştirme ile topluma katkı sağlayan faaliyetler yapılması konusunda usul ve esasları kapsayan protokol imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin ve NETCAD Teknik Hizmetler ve Eğitim Direktörlüğü tarafından imzalanan protokol ile Karabük Üniversitesinde NETCAD Akademi resmi olarak kuruldu. İmzalanan protokol kapsamında Karabük Üniversitesi ve NETCAD iş birliği ile sürdürülebilir AR-GE çalışmalarının yapılması, eğitim öğretim çalışmalarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde NETCAD teknolojilerinin kullanılması planlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda, KBÜ ve NETCAD tarafından her eğitim döneminde belirlenecek uygun tarihlerde akademisyen ve öğrencilerin katılım sağlayacağı NETCAD Teknoloji Günleri, Sempozyum ve Çalıştaylar düzenlenecek ve KBÜ ve NETCAD tarafından öncelikli araştırma konuları belirlenecek. KBÜ lisans ve lisansüstü öğrencilerinden bu konuda çalışmak isteyenlere bu öncelikli araştırma konuları dahilinde gerekli yazılım, veri vb. desteği azami ölçüde sağlanabilecek ve coğrafi bilgi teknolojileri, haberleşme, lojistik yönetimi, insan bilgisayar etkileşimi,  engellilere yönelik tasarım geliştirme, insan makine etkileşimi, mobil uygulamalar, altyapı sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım uygulamaları, akıllı kentler, kampüs bilgi sistemleri gibi konularda ortak araştırma faaliyetleri yürütülebilecek.


NETCAD Akademiyle, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Mühendislik, İmar-Kadastro, İnşaat ve Planlama, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka vb. alanlarda sektörlerine yatkınlığı yüksek ve sektörü yakından tanıyan mezunlar yetiştirmek, öğrencileri sektördeki çalışmalara özendirerek sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için kaynak meydana getirmeyi amaçlamakta.