Netcad Dünyası

MEDAŞ Kamulaştırma Süreçlerini Netcad'le Dijitalleştirdi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. kamulaştırma süreçlerini dijitalleştirmek ve CBS altyapısına uygun hale getirmek için Netcad ile iş birliği yaptı.

Proje Öncesi Durum

 • Konya, Niğde, Nevşehir, Karaman, Aksaray ve Kırşehir illerinde elektrik dağıtım için yapılan kamulaştırma işlerinin CBS altyapısına uygun olmaması,
 • Kamulaştırma süreçlerinin dijital halde olmaması,
 • Saha personellerinin kurumun veri altyapısına online olarak erişerek ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşamaması,
 • Programlar arası veri alışverişi için oluşan veri işçiliği gibi durumlar söz konusuydu.

MEDAŞ Özelinde Geliştirilen Çözümler

 • 2022 yılının ağustos ayında başlayan proje kapsamında Süreç Analizleri yapıldı.
 • Kurumun kullandığı mimariye uygun veri tabanı yapısı oluşturuldu.
 • Sistemin devamlılığını sağlayarak veri güncellemesi yapan personellere Netcad-VGA-GISARA kurulumları yapıldı.
 • Masaüstü uygulamalarının KAMBİS* ile entegre çalışacak sorgulama ve güncelleme araçlarının tanımlanması ve sistemin güncel kalması sağlandı.
 • Sistemin kullanıcılarına ilgili süreçlere hâkim olmalarını sağlayacak eğitimler verilerek, kurum personellerin uygulama üzerindeki hakimiyetleri artırıldı.
 • Kamulaştırma süreçlerine MIS ve EBYS Entegrasyonları dahil edildi.
 • Sahada görev alan personellerin mobil cihazlarından ve GNSS cihazından konum doğrulayarak Netigma Mobil ile ihtiyaç duydukları bilgiyi elde etmeleri ve veri girişi yapabilmeleri sağlandı.
 • Sözleşme, Hak Ediş ve İcmal gibi istenen raporlar tasarlandı.

Projenin Geldiği Aşama ve Kazanımlar

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin bölge bazında bir uygulaması olan Kamulaştırma Bilgi Sistemi'nin Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde kurulup Şirket içerisindeki tüm personel ve paydaşların kamulaştırma projelerini tek sistemde kayıt ve takibini yapabilmesi sağlandı.
 • Üretilen kamulaştırma projelerinin taşıma işçiliği olmadan süreç yönetimine aktarılması sağlandı.
 • Kamulaştırma projeleri arasında veri alışverişi sağlandı. EBYS entegrasyonu ile yapılan yazışmaların ilgili projelerle ilişkilendirilmesi ve matbu yazılarla yazışmaların yapılması sağlandı.
 • Kamulaştırma ödemelerinin muhasebe sistemi ile entegre edilmesi, raporlanması ve takip edilmesi sağlandı.
 • CBS entegrasyonu ile veri alışverişinin yapılması, veri işçiliğinin kaldırılması ile verilerin kullanılabilir hale gelmesi sağlandı.
 • Kamulaştırma sürecinde kullanılacak matbu formların kamulaştırma projesi verileriyle sistem tarafından oluşturulması sağlandı.
 • Güncel verilerin ilgili kurum ve personeller ile anlık olarak online paylaşımı sağlandı.
 • Yapılan veri düzenlemeleri ve güncel kurulan masaüstü Netcad sürümleri ile sahadaki verilerin sisteme daha hızlı ve etkili girişi mümkün hale geldi.
 • Kurumdaki yöneticilerin ve personellerin işlemlerini daha hızlı yapmasıyla zaman tasarrufu elde edildi.

*KAMBİS: Kamulaştırma Projeleri için çözümler sunarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlamayı hedefleyen bir uygulamadır.