Netcad Dünyası

Netcad KÖYDES Çözümlerinden TUCBS’ye Tam Uyum

Geliştirdiği yazılımlar ile farklı sektörler için coğrafi bilgi çözümleri üreten Netcad, İl Özel İdareleri için hazırladığı CBS uygulamaları ile KÖYDES coğrafi verilerinin TUCBS ile tam uyumlu şekilde Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna entegrasyonunu gerçekleştirmektedir.

İl Özel İdareleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu KÖYDES Detay Tespit Tablosuna uygun olarak coğrafi veri üretmektedir. Üretilen bu veriler Coğrafi Veri Temaları Tanımlama Dokümanlarında belirlenen standartlara uygun olarak uyumlaştırılarak coğrafi veri servisi olarak TUCBS standartlarında üretilmektedir. Netcad harita sunucu yazılımı olan Netgis Server ile üretilen servisler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu servis kontrol aşamalarından geçerek TUCBS ile tam uyumlu şekilde yayınlanmaktadır.