Netcad Dünyası

TUCBS Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TUCBS Entegrasyon Projesi’nin Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya entegrasyon çalışmaları tamamlanan 30 Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 20 Kamu Kurum/Kuruluşu, İl Özel İdareleri ve Belediye Başkanlıklarından katılım sağlandı.

Yoğun ilgi gösterilen toplantıda TUCBS mevzuat altyapısı, coğrafi veri temaları, TUCBS standartları ve TUCBS entegrasyon yol haritası hakkında bilgi verildi. Ayrıca Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden veri paylaşımı ve paylaşılan verilere ilişkin coğrafi veri servisleri ile meta verilerin kullanımı kapsamında da uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Toplantı coğrafi veri üreten/sunan kurumlardan projeye ilişkin görüş ve öneriler alınarak sonlandırıldı.

Çalışmalara yoğun emek veren Bakanlık ve Yüklenici personelleri ile tüm paydaş katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.