Netcad Dünyası

Türkiye-Azerbaycan Akıllı Şehir İş Birliği ve Rehberlik Programı 6. Etkinliği Gerçekleştirildi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi temsilcileri arasında gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Projesi tanıtıldı.

Bakanlık adına Bestami KARA tarafından yapılan sunumda Türkiye Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli’nin nasıl ortaya çıktığı, genel yapısı ve oluşturulan model kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsedildi.

Tanıtımların devamında proje akademik danışmanı Prof. Dr. Ebru AKÇAPINARSEZER, modelin genel değerlendirmesini yaparak uluslararası standartlarla ilişkisi, genel yapısı, yetkinlik ve endeks puanı hesaplama yöntemi konularında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik, Netcad Yazılım A.Ş. temsilcisi Cengiz GÜZEL tarafından Olgunluk Değerlendirme Sisteminin (https://sehirendeksi.gov.tr/)tanıtılmasıyla devam etti. Bakanlık ve Netcad iş birliği ile geliştirilen sistem üzerinde kullanıcı girişleri, anket sorularına erişim, endeks puanı oluşturma ve rapor görüntüleme işlemlerinden bahsedildi.

Etkinlik sonunda Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi temsilcileri tarafından gelen sorular cevaplandırıldı, karşılıklı fikir alışverişleri yapıldı.