Netcad Dünyası

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ile Netcad Akademi Protokolü İmzalandı

Protokol, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden Dekan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Araştırma ve Planlamadan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya ile Netcad Teknik Hizmetler ve Eğitim Direktörlüğü'nün katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle hayata geçirildi.

Bu amaç doğrultusunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim programları düzenlenmesi, ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının ve topluma katkı sunan faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda Netcad lisansları, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü ve meslek yüksek okullarının bilgisayar laboratuvarlarına, akademisyenlere ve öğrencilere eğitim öğretim amaçlı kullanım için ücretsiz olarak sağlanacaktır.