Netcad Akademi

Üniversiteler bünyesinde kurulan ‘Netcad Akademi’ler ile Mühendislik, İmar, Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ve Akıllı Şehircilik gibi sektörlere alanında yetkin, mesleki bilgisini teknoloji altyapısı ile bütünleştirmiş nitelikli mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim ve öğretime destek olmak için tüm Netcad teknolojilerini üniversitelerimizdeki bilgisayar laboratuvarlarına ücretsiz sağlayarak, akademisyenlerimizin ve tüm üniversite öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Üniversitelere bağlı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hazırladığımız ‘Netcad Akademi’ eğitim programlarını her yıl ilgili bölümlerin müfredat dersleri kapsamında veriyor, üniversitelerimizle ARGE çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Akademide Neler Var

In oculis quidem faciunt ut de quo enim ad eam non quo ignorare vos arbitrer sed quia.

Müfredat Dersleri

Netcad Akademi’de ders içeriklerimizi kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektördeki gerçek iş süreçleri ile tam entegre hale getiriyoruz. Akademisyenlerimize her ders için sınırsız teknik destek, veri, eğitim föyleri ve doküman desteği sağlıyor, ilgili derslerin içeriklerini her dönem için birlikte planlıyoruz.

Yüksek Lisans ve Doktora

Netcad Akademi ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine proje/tez konuları için gerekli teknik desteği ve lisansları proje süresi boyunca ücretsiz sağlıyoruz.

Yetkili akademisyenlerin sorumluluğunda gerçekleşen bu proje süreçlerinde ilk etapta üniversite ile öncelikli araştırma konularını belirliyor, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden bu konularda çalışmak isteyenler var mı belirliyoruz.  Sonrasında bu öğrencilerimize ilgili konular dahilinde, eğitim ve araştırmalara yönelik gereksinim duydukları tüm desteği sağlıyoruz.

Netcad Kampüs Sertifika Eğitimleri

Her eğitim döneminde gerçekleştirdiğimiz Netcad Kampüs programlarını, ilgili kanun ve mevzuata göre teori ve uygulamalarla baştan sona uygulamalı olarak veriyor ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi ‘Netcad Kampüs Sertifikası’ ile ödüllendiriyoruz.

ARGE Çalışmaları

Üniversiteler ile ortak karar verdiğimiz geliştirme fikirleri için TÜBİTAK, TEYDEP, KAMAG, AB vb. proje girişimlerinde bulunarak tüm süreçleri işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Geliştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız ARGE konuları ülke ölçeğinde kullanılan ürünlere, uygulamalara dönüşürken hem üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz hem de ülkemiz kazanıyor.

Üniversitelerimiz ile birlikte coğrafi bilgi teknolojileri, haberleşme, lojistik yönetimi, insan bilgisayar etkileşimi, engellilere yönelik tasarım geliştirme, insan makine etkileşimi, mobil uygulamalar, altyapı sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım uygulamaları, akıllı kentler, big data ve sensör verileri işleme, yapay zeka uygulamaları ve kampüs bilgi sistemleri gibi konularda ortak araştırma faaliyetleri yürütüyoruz.

Teknoloji Günleri Çalıştayları & Kariyer Günleri

Üniversitelerimiz ile her yıl bir araya gelerek belirlenen uygun tarihlerde akademisyen ve öğrencilerin katılım sağlayacağı ‘Teknoloji Günleri Sempozyum ve Çalıştayları’ düzenliyoruz.

Bu çalıştaylarda teknolojik gündem ve gelişmeler, kamu kurumu, yerel yönetimler, özel sektördeki güncel teknolojik kullanımlar, sektörlerin gittiği yön, vizyon ve öğrencilerin mezuniyeti sonrasında karşılaşabilecekleri zorluklara değinerek farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra kariyer günleri, öğrenci kulübü organizasyonları gibi üniversite organizasyonlarına da üst düzey yöneticilerimiz ile katılıyor, deneyim ve önerilerimizi paylaşıyoruz.

Ücretsiz Lisanslama

Tüm Netcad lisanslarını, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının bilgisayar laboratuvarlarına, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize eğitim öğretim amaçlı kullanım için ücretsiz olarak sağlıyoruz.
Netcad Akademi’de ders içeriklerimizi kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektördeki gerçek iş süreçleri ile tam entegre hale getiriyoruz.
Yetkili akademisyenlerin sorumluluğunda gerçekleşen bu proje süreçlerinde ilk etapta üniversite ile öncelikli araştırma konularını belirliyor, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden bu konularda çalışmak isteyenler var mı belirliyoruz.  Sonrasında bu öğrencilerimize ilgili konular dahilinde, eğitim ve araştırmalara yönelik gereksinim duydukları tüm desteği sağlıyoruz.
İlgili kanun ve mevzuata göre teori ve uygulamalarla baştan sona uygulamalı olarak eğitim veriyor ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi ‘Netcad Kampüs Sertifikası’ ile ödüllendiriyoruz.
Geliştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız ARGE konuları ülke ölçeğinde kullanılan ürünlere, uygulamalara dönüşürken hem üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz hem de ülkemiz kazanıyor.
Üniversitelerimiz ile birlikte coğrafi bilgi teknolojileri, haberleşme, lojistik yönetimi, insan bilgisayar etkileşimi, engellilere yönelik tasarım geliştirme, insan makine etkileşimi, mobil uygulamalar, altyapı sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım uygulamaları, akıllı kentler, big data ve sensör verileri işleme, yapay zeka uygulamaları ve kampüs bilgi sistemleri gibi konularda ortak araştırma faaliyetleri yürütüyoruz.
Bu çalıştaylarda teknolojik gündem ve gelişmeler, kamu kurumu, yerel yönetimler, özel sektördeki güncel teknolojik kullanımlar, sektörlerin gittiği yön, vizyon ve öğrencilerin mezuniyeti sonrasında karşılaşabilecekleri zorluklara değinerek farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Bunun yanı sıra kariyer günleri, öğrenci kulübü organizasyonları gibi üniversite organizasyonlarına da üst düzey yöneticilerimiz ile katılıyor, deneyim ve önerilerimizi paylaşıyoruz.
Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının bilgisayar laboratuvarlarına, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize eğitim öğretim amaçlı kullanım için ücretsiz lisans sağlıyoruz.