Netcad Dünyası

Akıllı Şehirler için Akıllı Çözümler

  1. Kuruluş hikayenizi anlatır mısınız?

Bizim markalaşma yolculuğumuz kuruluş hikayemizle başlıyor aslında. Çünkü bu hikâye hem bizim hem de ülkemiz için bir dönüm noktası diyebilirim. Sahada ölçüm yapan ve bu ölçümleri çok uzun hesaplamalar sonrası koordinatlara çevirebilen haritacılar yaptıkları tüm bu çalışmaları kâğıtlara elle geçiriyorlardı. Sene 1989 olduğunda, koordinatları, çizgi alanlarını bilgisayar ortamında gören haritacılar buna inanamadılar ve bir devrim olarak yorumladılar. Çünkü kendileri için büyük bir kolaylıktı Netcad. Bu nedenle de çok sahiplendiler ve yazılımın gelişmesine çok katkı sağladılar. Bu muhteşem bir gelişme idi.

  1. Hangi sektörlere çözüm sunuyorsunuz?

Netcad 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin lider CBS-GIS firması. (Coğrafi Bilgi Sistemleri- Geographical Information Systems ) Belediyelerde, Kamu ve Özel Sektörde konum bilgisine bağlı tüm uygulamalarda pazar lideri, kendi kategorisini yaratmış bir yazılım şirketi.

Harita, kadastro, planlama, kamulaştırma, toplulaştırma, yol, baraj, tünel tasarımı, tarım, ormancılık, jeoloji, maden, çevre, şehir-bölge planlama ve altyapı alanlarına yönelik çok karmaşık uygulamaları çok daha doğru, kolay ve hızlı yapmayı sağlayan yazılımlar üreten bir şirket. Ayrıca 2017 & 2018 yılları İlk 500 Bilişim Firması Araştırması CBS Lideri.

  1. İş stratejinizi ne şekilde planlıyorsunuz?

Ar-Ge konusundaki çalışmalarımızı merkeze alarak diyebilirim. Birinci önceliğiniz Ar-Ge ise yani ürün geliştirmeyi kesmez ve yaratmayı vazgeçilmez bir süreciniz olarak tutmaya devam ederseniz başarı kesindir, şirket değeriniz katlar da katlar. Yazılım sektörünün dünyadaki işleyişine bakarsanız birçok şirketin Ar-Ge harcamalarının inanılmaz olduğunu görürsünüz. Özetle,  birinci amacınız kar, ciro, büyüme ve şirket değeri olursa bunu sürekli yapamazsınız. Ama Ar-Ge ise, dediğim gibi başarı ve değer patlaması kaçınılmazdır.

  1. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarınız olacak mı?

Elbette. Bir başka alanımız da lokasyon bazlı simülasyon olacak. Yazılım

Sayesinde Türkiye’nin hemen hemen tüm arazi bilgilerine sahibiz ve lokasyon bazlı simülasyonun gerçek konumda yapılmasını destekleyen bir teknolojimiz var. Biz bu işi de geliştirmek, büyütmek istiyoruz. Şu an Dubai’de bir projemiz var. Brezilya’da da bekleyen bir proje isteği bulunuyor. Azerbaycan zaten kullanıyor, Slovenya’da da varız. Bunlar güzel gelişmeler. Ayrıca Güney Afrika ve Uzak Doğu pazarlarına da açılım yapmayı planlıyoruz. 2022 sonunda Netcd’in gelirlerinin yarısının ve daha fazlasının yurt dışından gelmesini hedefliyoruz.