Netcad Dünyası

Büyükçekmece Belediyesi’nde E-Ruhsat Zamanı

Büyükçekmece Belediyesi geçtiğimiz gün lansmanını yaptığı E-Ruhsat uygulaması ile teknoloji alanındaki öncü konumunu pekiştirdi.

2020 yılında pandeminin ortaya çıkmasını takiben, belediye birimlerine fiziki ziyaret oranını kontrol altına almayı amaçlayan Büyükçekmece Belediyesi, E-Ruhsat uygulamasını hizmete sundu.

Uygulama sayesinde başta Yeni İnşaat Ruhsatı olmak üzere tüm ruhsat başvuruları ve bağlantılı süreçleri online olarak yapılabilecek.

Sisteme E-Devlet bilgileri ile giriş yapacak olan malikler ve bunların proje müellifleri, hem ruhsat başvurularını bu sistem üzerinden yapabilecek hem de süreç ile ilgili tüm dokümanları online olarak uygulamaya yükleyebilecekler. Bu sayede evrak kontrolü ve harç bedeli ödeme gibi sebeplerle belediyenin İmar Şehircilik Müdürlüğü’nü ziyaret etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Hem proje müellifleri hem de kurum raportörleri ruhsat süreçlerini online olarak E-Ruhsat modülü üzerinden yürütecekler ve nihai olarak ruhsat yazımı işi yine bu sistem üzerinden yapılabilecek.