Netcad Dünyası

Dudullu OSB, CBS Altyapısın Netcad'le Kuruyor

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, kurum genelinde yapılan tüm işleri CBS altyapısına taşımak için Netcad ile iş birliği yaptı. Dudullu OSB, bu süreçte Netcad’in OSB’ler için geliştirdiği OSBNET uygulamasını kullandı.

Proje Öncesi Durum

 • OSB genelinde yapılan işler CBS altyapısına uygun değildi.
 • İmar Durumu ve Elektrik Başvuru süreçleri dijital değildi.
 • Fabrika, Tesis gibi bilgiler excel ortamlarında takip ediliyordu.
 • Programlar arası veri alışveriş için veri işçiliği oluşuyordu.

Proje Kapsamında Geliştirilen Çözümler

 • Projenin 2021 Ekim ayında başlaması ile birlikte; Mevcut durum analizleri yapıldı
 • Kurumun kullandığı mimariye uygun veri tabanı yapısı oluşturuldu.
 • Sistemin devamlılığını sağlayacak, veri güncelleyen personele Netcad-VGA-GISARA kurulumları yapıldı.
 • Masaüstü uygulamalarının OSBNET ile entegre çalışacak sorgulama ve güncelleme araçları tanımlanarak sistemin güncel kalması sağlandı.
 • Sistemin kullanıcılarına ilgili tüm süreçlere hâkim olmalarını sağlayacak eğitimler verildi. Uygulama üzerindeki hakimiyetleri artırıldı.
 • Kurumun hazırladığı Dijital Arşiv Evrakları OSBNET’e entegre edilerek uygulama üzerinden erişim sağlandı.
 • Netigma Mobil ile saha görevlilerinin ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları ve veri girişi yapabilmeleri sağlandı.
 • OSBNET üzerinden Resmi İmar Durumu verebilmelerine olanak sağlandı.
 • Netcad 360 ile 3 Boyutlu panoramik Cadde-Sokak çekimleri yapılarak OSBNET üzerinden devreye alındı.
 • 360 Görüntüler üzerinden Ölçüm Araçları ile yüksek hassasiyette ölçüm ve çeşitli analizler yapıldı.
 • OSBNET ile Firma-Tesis detay bilgileri girilerek bu doğrultuda tematik haritalar oluşturulması sağlandı.
 • Online Elektrik Başvuru süreçleri oluşturuldu. Firmalara direkt sistem üzerinden belge yükleyerek süreçlerini başlatmalarına olanak sağlandı.

Projenin Geldiği Aşama ve Kazanımlar

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin bölge bazında bir uygulaması olan OSBNET ‘in Dudullu Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulup Kurum içerisindeki tüm personel ve paydaşların OSB genelinde Firma ve Tesislerin tek sistemde kayıt ve takibinin yapılabilmesi.
 • Firmaların-Tesislerin taşıma işçiliği olmadan süreç yönetimine aktarılması.
 • 360 Görüntüler üzerinden yapılabilen analizler ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması
 • OSB Bölgesinde, çalışan personel sayısından, faaliyet türüne kadar veri girişi yapılan tüm bilgilerin sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Kurum CBS programı entegrasyonu ile veri alışverişinin yapılarak veri işçiliğinin kaldırılması ve verilerin kullanılabilmesi.
 • İmar Durumu hazırlama sürecinde OSBNET üzerinden sağ tuşla Resmi Evrakların istenen şablonda hızlıca hazırlanabilmesi
 • Anlık şekilde güncel verilerin ilgili kurumlar ve personeller ile online olarak paylaşılabilmesi.
 • Yapılan veri düzenlemeleri ve güncel kurulan masaüstü Netcad sürümleri ile sahadaki verilerin sisteme daha hızlı ve etkili girişinin mümkün hale gelmesi.
 • Kurumdaki yöneticilerin ve personellerin işlemlerini daha hızlı yapmasıyla zaman tasarrufu elde edilmesi.