Netcad Dünyası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Plan Yönetim Sistemi ve Plan Arşivi Entegrasyonu Tamamlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde Plan Yönetim Sistemi ile plan arşivi entegrasyonunu tamamlandı. Böylece güncel plan ve plan değişikliklerinin yanı sıra arşivdeki veriler, evraklar da PYS üzerinden sorgulanabilir hale getirilmiş oldu.

PYS ve arşiv entegrasyonu sonucunda;

  • Plana ilişkin sayısal verilerden yola çıkarak resmi yazışmalara ve onaylı plan paftalarına ulaşılabilmekte
  • Plan sınırları, tadilat sınırları, kısıtlama sınırı, sit sınırı birçok farklı plan unsuruna ilişkin sorgulamalar ve raporlamalar yapılabilmekte ayrıca bu unsurlara ilişkin evraklara da ulaşılabilmektedir.