Netcad Dünyası

Melikgazi Belediyesi Taşınmaz Bilgi Sistemi

PROJENİN ÖNEMİ

Taşınmaz Bilgi Sistemi Uygulaması ile Plan ve Proje Müdürlüklerinin; Harita Yönetim Şefliğinin ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin iş süreçlerinin harita destekli olarak takip edilmesi, raporlanması ve standart veri üretilmesi amaçlanmaktadır. Yerel yönetimlerin Plan ve Proje Müdürlükleri gelirlere sağladıkları katkı açısından oldukça önem taşımaktadır. Dolayısıyla burada yapılan ödemelerin değer tespitlerinin doğruluğu ve miktarı önemlidir. Bu kalemlerin sorgulanabilir, doğrulanabilir ve raporlanabilir bir sistem tarafından yönetimi belediye açısından gelir artırıcı önemli bir unsurdur.

Plan ve Proje Müdürlüğü-Harita Yönetim Şefliği ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri;

• Belediyenin gayrimenkullerinin envanterini oluşturmak, imar planına göre düzenli olarak güncellemek,

• Belediye mülkiyetinde bulunan gelir getirici gayrimenkulleri ihtiyaç halinde belediyenin yıllık çalışma planı doğrultusunda kiraya verilmesi ve satılması ile ilgili işlemlerini yürütmek,

• Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde tapu tescil ve hibe işlemlerini yürütmek ile yükümlüdür.

PROJE İHTİYACI

Plan ve Proje Müdürlüğü; Harita Yönetim Şefliği ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin iş süreçlerinde yoğun evrak akışı ve kullanıcı bazlı arşivlenen veriler iş takibini zorlaştırmakta, tüm verilerin ortak bir veri tabanında mekânsal destekli takibi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Proje kapsamında yerinde yapılan değerlendirmeler sonucu Netcad masaüstü ve web yazılımları ortak kullanımı ile tüm kullanıcıların yetkileri dâhilinde erişebileceği, mekâna dayalı veri üretimi, gelişmiş raporlama araçları ile kullanıcı ve yönetici ara yüzleri hazırlanmıştır.

PROJEDE GELİNEN AŞAMA

• Genel Hizmet Alanları, Orta Malları, Sınırlı Ayni, Kişisel Haklar, Tahsis, Tapuda kayıtlı olan veya olmayan tüm belediye taşınmazlarının takibi ve Sayıştay raporlarının oluşturulması,

• Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenmiş bedeller harita destekli değerlendirilmesi,

• Kentsel dönüşüm Müdürlüğüne ait taşınmazların takibinin yapılabilmesi,

• Belediye taşınmazları üzerinde hisse alış-satış durumlarının takibinin sağlanması,

• İhale edilecek Satılık veya kiralık belediye taşınmazları takibinin harita destekli yapılabilmesi ve raporlanabilmesi,

• Ecrimisil bilgilerinin harita destekli takibinin yapılabilmesi ve raporlanabilmesi,

• Kamulaştırma alanlarının takibinin yapılması,

• Kamulaştırmasız el atma davalarının harita destekli takibinin yapılabilmesi ve raporlanabilmesi,

• Devir ve Tahsis alanlarının takibinin yapılabilmesi,

• Taşınmazlara ait matbu formunun oluşturulması ile ilgili taşınmazlara ait raporların alınabilmesi