Netcad Dünyası

Netcad, Yeni Ürün ve Platformları İçeren Çözümleriyle Yurt Dışı Pazarlara da Açılıyor

GIS ve CAD hizmetlerine IoT ve yapay zekâ tabanlı platformlarla drone, lidar destekli çözümleri de ekleyen Netcad, üretim sektörünün dijital partneri olmaya da talip. Yurt dışı pazarlara açılmayı finansal bir hedeften öte milli bir vazife olarak gören Netcad, Endonezya, Azerbaycan ve Kazakistan’da pazara giriş stratejilerini hayata geçirdi.

Kurumsal hikayenizden kısaca bahseder misiniz?

Netcad, 1989’da faaliyetlerine başlamış; bugün itibariyle Türkiye’nin teknoloji alanında çıkardığı, global olma potansiyeline sahip en önemli markalarından biri. Odağımız olan coğrafi bilgi sistemleri endüstrisi Netcad çözümleri etrafında gelişen yerli ve milli teknoloji ile tüm sektörel ihtiyaçlarını karşılayabilir vaziyette. Bunun başarılmasında 30 yılı aşkın süregelen yolculuğumuzda birlikte ilerlemekte olduğumuz birçok paydaşımızın önemli katkıları bulunuyor. Yetkin yazılımcı kadromuz, bilgi birikimleri ile her daim yanımızda duran akademisyen dostlarımız ve milli bakış açısıyla uzun yıllardır Netcad çözümlerini tercih etmiş olan müşterilerimiz bu başarı hikayesinin önemli parçaları.

Netcad nasıl bir ekosistem yaratıyor?

Kuruluşundan bu yana izlediği, Türkiye GIS ve CAD pazarlarına yönelik ürün geliştirme stratejisi ile müşterilerinin gelişmekte olan ihtiyaçlarını başarıyla karşılayan şirketimiz 106 binden fazla lisans ve 10.000’i aşkın tekil müşteriden oluşan sadık bir ekosisteme sahiptir. Müşteri tabanını, belediyelere, kamu kuruluşlarına ve özel sektör firmalarına yaymış durumdadır. Türkiye’deki hemen hemen her belediye ve birçok kamu kurumu ile çalışıyoruz. Aynı zamanda özel sektör müşteri portföyümüz de genişliyor.

Ülkemizdeki 800’den fazla kamu kurumu, 1.250’den fazla yerel yönetim, 8.000’den fazla özel sektör firması ve 90’dan fazla üniversite paydaşlarımız arasında. Ürünlerimizi kullanan belediyelerin bölgelerinde yaşayan nüfusun ülkemizin toplam nüfusuna oranı %90’ın üzerinde. Büyükşehir belediyelerinin ise tamamı ürünlerimizi kullanıyor.

Netcad, son beş yıldır Bilişim 500 sıralamalarında üst üste Türkiye CBS sektörünün lider firması seçilmiş bir yazılım firması. Bu başarının altında yatan sır size göre nedir?

Müşteri ihtiyaçlarını çok iyi gözlüyoruz, mevzuatı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bunun neticesinde de ihtiyaçlara en iyi teknolojiyle çözüm sağlamış oluyoruz. Bazen de daha müşteri ihtiyacı ortaya çıkmadan biz onun hayatını kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz.

Hem tüm yazılım kodlarının bize ait olması hem de deneyimli yazılımcı ve teknik personelimiz bizim için çok büyük avantaj.

Rakip firmalar arasında bizi öne çıkaran en önemli noktaya gelecek olursak da “paket ürün çıkarma anlayışımız” diyebilirim. Biz ürün odaklı bir firmayız, proje yapmak bizim öncelikli hedefimiz değil. Hep ürüne odaklanırız ve mükemmeli hedefleriz.

2022 yılı iş gündeminizden ve yapılanmanızdan bahseder misiniz?  

Netcad, inovasyonla var olmuş ve halen de inovasyon dinamizmini DNA’sında barındırmakta olan bir firma. Son 2 yılda geliştirdiğimiz yepyeni teknoloji platformlarımıza ve bu platformlarımız üzerinde işlev gören yeni ürünlerimize 2022 yılında da yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. CAD ve GIS platformlarımıza ilave olarak yakın dönemde geliştirdiğimiz IoT platformumuz, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme platformumuz ve drone, lidar destekli çözümlerimizle mekânsal verilerin oluşturulması, toplanması ve analiz edilmesine yeni boyutlar kazandırıyor, kullanım alanlarını genişletiyoruz. Özetle 30 yılı aşkın bir süredir olduğu gibi sektörümüzün öncü firması olmaya 2022 ve ilerisinde de devam ediyoruz.

Yakın zamanda geliştirdiğinizi ifade ettiğiniz IoT platformunuz ve görüntü işleme teknolojilerinizin üretim sektörüne katkıları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Netcad olarak üretim sektörünün dijital dönüşüm partneri olmak için yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bu noktada kullandığımız teknolojiler ile Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında akıllı fabrikalar konseptine hayat veriyoruz ve fabrika süreçlerinin takibini akıllı cihazları yönettiğimiz IoT platformumuz üzerinden 7/24 yapabiliyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyacağı her türlü dijital dönüşüm projesine güçlü teknolojik altyapımızla talibiz.

Yurt dışı hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Netcad markasını yurtdışı pazarlara taşımayı finansal bir hedeften öte milli bir vazife olarak görüyoruz. Netcad bugün itibariyle yerel bir marka olmakla birlikte yerli pazarda rekabetini tamamen global oyunculara karşı sürdüren bir firma. Bulunduğumuz neredeyse her ürün kategorisinde global rakiplerimize karşı pazar lideriyiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de olduğu gibi global rakiplerimizle yurtdışı pazarlarda da rekabet edeceğiz. Yakın dönemde almış olduğumuz Turquality marka kabulüyle alacağımız teşvikler yurtdışı pazarlara açılım stratejilerimizi hızlandıracak. Madencilik ve inşaat sektörlerindeki ürünlerimiz öncelikli odağımız. Özellikle gelişmekte olan ve dijitalleşme ihtiyacı içindeki pazarlardan pay almayı hedefliyoruz.  Yakın dönemde Endonezya, Azerbaycan ve Kazakistan’da pazara giriş stratejilerimizi hayata geçirmeye başladık.

Faaliyetlerinizde Ar-Ge ve inovasyonun belirleyiciliğini sürdürmek için neler yapıyorsunuz?

Netcad inovasyonla var olmuş ve halen de inovasyon dinamizmini DNA’sında barındırmakta olan bir firma. Geçmişte olduğu gibi yakın dönemde de müşterilerimizin çeşitlenen ihtiyaçları ile Dünya’da ortaya çıkmakta olan yeni teknolojileri bir araya getirmeye devam ediyoruz. Yepyeni teknoloji platformlarımıza ve bu platformlarımız üzerinde işlev gören yeni ürünlerimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. CAD ve GIS platformlarımıza ilave olarak yakın dönemde geliştirdiğimiz IoT platformumuz, yapay zeka tabanlı görüntü işleme platformumuz ve drone, lidar destekli çözümlerimizle mekânsal verilerin oluşturulması, toplanması ve analiz edilmesine yeni boyutlar kazandırıyor, kullanım alanlarını genişletiyoruz. Özetle 30 yılı aşkın bir süredir olduğu gibi sektörümüzün öncü firması olmaya devam ediyoruz.

Ürün geliştirme ve Ar-Ge süreçlerimizi merkezi olarak ve kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklanarak yürütüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı 2020’de faaliyete geçen İstanbul’daki Ar-Ge merkezimiz ve Ankara’daki Teknokent yerleşkelerindeki uzman ekiplerimizle yürütüyoruz.

Bu ekipler 2016 yılından beri 32 proje tamamladı ve 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 adet patent başvurusu yapıldı. Halen şirketimizin planlama ve geliştirme aşamasında 9 yeni ürünü bulunuyor. Sürekli Ar-Ge ve inovasyon odaklı yaklaşımımız bizim için pazarda önemli bir rekabet avantajı teşkil ediyor.