Netcad Dünyası

Şehir Endeksi Yayında

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Türkiye’ye özgü olarak Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli geliştirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, Türkiye’deki şehirlerin akıllı şehir standartları açısından gelişimini sistematik olarak takip edebilmek amacıyla anket çalışmalarının yer aldığı Şehir Endeksi sistemi T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akılı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanlığı ile Netcad Yazılım A.Ş. iş birliği ile oluşturularak kurumların erişimine açıldı.

Şehir Endeksi sistemi mevcut haliyle hem kurum kullanıcıları hem de Bakanlık yetkililerinin kullanımına özel olacak şekilde iki farklı yetkilendirme düzeyinde tasarlandı. Kurumlar anket cevaplarının girişi için sistemi kullanırken, Bakanlık yetkilileri tarafından anket cevaplarına göre hesaplanan şehir yetkinlik puanlarını görüntüleyebilmekte ve bilgilendirme grafikleri üzerinden takip edilebilmektedir.  

81 il belediyesinin anket cevaplama işlemini tamamlamasının ardından her bir şehir için akıllı şehir endeks puanı hesaplanarak Türkiye genelinde akıllı şehir sıralaması yapılacaktır. Kurulan sistem ile kentlerin yıllar içinde akıllı şehir kabiliyetlerinde meydana gelen değişikliklerin sistematik olarak takip edilmesi ve kentlerdeki akıllı şehir faaliyetlerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Şehir Endeksi sistemine https://sehirendeksi.gov.tr/adresinden ulaşılabilmektedir.