Netcad Dünyası

Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsleri Artık Dijital

Süleyman Demirel Üniversitesi, Netcad ile yaptığı iş birliğiyle kampüsünü dijitalleştirdi. Bu projeyle üniversite, bünyesindeki tüm verilerin harita destekli üretimi, sorgulanması ve raporlanabilmesi için Netcad’in UNİBİS uygulaması kullanıldı. Proje kapsamında uygulama içerisinde;

 • Fen İşleri
 • Park Bahçeler
 • Taşınmaz Bilgi Sistemi ve
 • Altyapı Bilgi Sistemi ürünleri devreye alındı.

Ayrıca kurum dışındaki kullanıcıların (öğrenci, ziyaretçi vb.) kampüs alanı içerisindeki yapı, yol, parsel gibi önemli noktalara erişimi için E-kampus uygulaması hayata geçirildi.

Projenin Kazanımları

 • Kurum tarafından masaüstü platformda tutulan parsel, yapı, bağımsız bölüm ve altyapı katmanlarının düzenlenmesi ve ilişkilendirilmesi yapıldı.
 • Düzenlenen veriler modern mimariye uygun hale getirildi ve veri tabanına aktarıldı.
 • Sistemin devamlılığını sağlayacak ve veri güncellemesi yapacak personele Netcad kurulumları yapıldı.
 • UNİBİS ile entegre çalışacak sorgulama ve veri girişi araçları masaüstü uygulamalara tanımlandı ve sistemin güncel kalması sağlandı.
 • Sistemin kullanıcılarına ilgili tüm süreçlere hâkim olmalarını sağlayacak eğitimler verildi.

Önümüzdeki Dönem Hedefleri

 • Kurum taşınmazları ve kiralama alanlarının yönetilebilmesi için Taşınmaz Bilgi Sistemi eğitimleri gerçekleştirilecek.
 • Kampüs alanı içerisindeki kamera, turnike, kart yükleme noktası, durak vb. önemli noktaların mobil platformdan toplanabilmesi için eğitim gerçekleştirilecek.
 • Güncel ve doğru verinin UNİBİS platformunda tutulması sağlanacak. İhtiyaç halinde tematik gösterilecek ve sözel sorgularla raporlanabilir hale getirilecek.
 • Kurumda kullanılan diğer sistemlerle entegrasyon sağlanarak farklı platformlarda üretilen ve yönetilen verinin harita üzerinde gösterilmesi sağlanacak.