Netcad Dünyası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Netcad Akademi Protokolü İmzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle hayata geçirilen Netcad Akademi Programı Protokolü ile Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Mühendislik, İmar-Kadastro, İnşaat, Planlama, Akıllı Şehircilik vb. sektörlere yatkınlığı yüksek ve sektörü yakından tanıyan mezunlar yetiştirmek, öğrencilere sektördeki çalışmaları özendirerek sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için kaynak yaratılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı birimlerde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim programları düzenlenmesi, ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının ve topluma katkı sunan faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda Netcad lisansları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının bilgisayar laboratuvarlarına, akademisyenlere ve öğrencilere eğitim öğretim amaçlı kullanım için ücretsiz olarak sağlanmaktadır.