Akıllı SU YÖNETİMİ

Akıllı Su Yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar

Netcad’in 30 yıllık deneyimi ile su kaynaklarınızı projelendirin. Efektif şekilde yönetin. Kaynak tasarrufu sağlayın, enerji maliyetlerini düşürün. Hidrolik ve dinamik modellemeler gerçekleştirin.

Su Yapıları Çözümleri

NETCAD, 30 yıllık deneyim ve derin endüstri bilgisi ile gölet, baraj, taşkın koruma tesisleri başta olmak üzere su yapıları projelerinizi, kısa zamanda oluşturmanızı sağlayacak çözümler sunuyor.

Kodlama yapmadan, projelerinizi ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerinizi oluşturun. İşletmenizi ve projelerinizin yönetimini dijitalleştirin.

İlgili Ürünler

NETPRO

Su Toplayıcı Şebekeler

NETCAD, 30 yıllık deneyim ve derin endüstri bilgisi ile tamamen GIS yapısında, yağmursuyu ve atıksu projelerinizi kısa zamanda oluşturmanızı sağlayacak çözümler sunuyor. Projelerinizi dijital platforma taşımanıza ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerini oluşturmanıza olanak sağlıyor.

Yağmursuyu ve atıksu projelerinizi tüm detayları ile tasarlayın, analiz edin, hesaplamaları gerçekleştirerek hidrolik modeller oluşturun. Kentsel teknik alt yapılarınızı geliştirin.

İlgili Ürünler

KANALİZASYON

Su Dağıtım Şebekeleri

İçmesuyu projelerinizi tüm aşamaları ile kolayca oluşturun. Kaynak tasarrufu sağlayın, enerji maliyetlerini düşürün. Hidrolik ve dinamik modellemeler gerçekleştirin.

Akıllı su teknolojilerini kullanın. Etkinliği ve maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış zengin yeteneklere sahip olun.

Mühendislik projelerinizi ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerinizi oluşturun. İşletmenizi ve projelerinizin yönetimini dijitalleştirin.

İlgili Ürünler

WATER
KEOS

Hidroloji & Drenaj

Yüzeysel akışları ve taşkınları kontrol altına alın. Taşkın debi hesaplamalarınızı ve drenaj projelerinizi kolayca gerçekleştirin. Senaryoları otomatik olarak kontrol edin. Analizler oluşturun. Yapılarınızın konumlarını otomatik olarak belirleyin ve boyutlandırın. Projeleriniz için gereken hidroloji ve hidrolik raporlarınızı oluşturun. Taşkın koruma tesislerinizi otomatik olarak boyutlandırın, kanal debi hesaplarınızı gerçekleştirin, hidrollik raporlar alın.

Kodlama yapmadan, projelerinizi ve iş süreçlerinizi yönetebileceğiniz bilgi sistemlerinizi oluşturun. İşletmenizi ve projelerinizin yönetimini dijitalleştirin.

İlgili Ürünler

NETHYDRO
Bize güvenen müşterimizden bazıları