Netcad Dünyası

DMT, Netcad İş birliği İle doğru İş gücü hesabı ve maksimum personel verimliliği sağlıyor

“Netcad ile olan hikayemiz aslında tamamen olasılıklar üzerine başladı. Proje bazlı çalışan bir firma olduğumuzdan çalışanlarımızın çalışma saatleri de proje bazlı olmalıydı. Öyle ki bu süreç teklif aşamasından proje kapanışlarına kadar süren, sadece fiyatlama, maliyetlendirme değil aslında kişinin kendi verimliliğini de görmesini sağlayan bir süreçti. Netcad bizim için daha önce deneyimlemedikleri ancak kendi imkanlarıyla yapabilecekleri DMT’ye özel dijitalleşme süreçlerini tanıttı ve kısa sürede hayata geçirdi.

Projenin devamlılığı, geliştirilmesi ve çözümlemeleri konusunda Netcad ekibine destekleri için teşekkür ederim. Şu anda proje, kişi, departman ve zaman dilimi baz alınarak raporlamalarımızı hem mavi yaka olarak oluşturabiliyoruz. Tabii ki peşlerini bırakmadık, hala geliştirdiğimiz ya da takıldığımız konular oluyor, her zaman çözüm odaklı yaklaşımlarıyla yanımızda olduklarını bilmek de bize ayrıcalıklı hissettiriyor.”

Özlem Doğan - DMT CFO

2014 yılında Ankara’da kurulan DMT Modüler ve Prefabrik Yapılar İnş. San. ve Tic. A.Ş. (“DMT”) öncelikle Avrupa olmak üzere, Orta Doğu, Asya ve Afrika'ya hizmet etmek üzere modern ekipmanlar ve deneyimli çalışanlarıyla çelik modül ve prefabrik yapılar üretmek amacıyla kurulmuş bir organizasyondur.

Dünyanın dört bir yanından gelen müşteri talepleri doğrultusunda kalıcı konutlar, oteller, inşaat kampları, afet yapıları, okul ve hastane yapıları dışında kompozit panel, sandviç panel, birleşim ve çok katlı konteynerlerın üretimi yapılmaktadır.

DMT, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak yüksek kalitede düşük maliyetli üretim yapmaya odaklı bir misyonla, iş süreçlerini dijitalleştirme yolunda Netcad ile güçlü bir iş birliğine imza attı.

İş birliğinin ilk adımı olarak; DMT personelleri tarafından manuel olarak girilen çalışma kayıtlarının tek bir platform üzerinden yönetilmesi hedefiyle Timesheet Uygulaması geliştirildi. Farklı görevlerdeki DMT personellerinin iş aktivitelerini proje bazında tespit etmek üzere geliştirilen Timesheet Uygulaması, maliyetlerin hesaplanması ile projelerin en yüksek işgücü verimliliğiyle ele alınmasını sağlayan bir bilgi sistemi olarak konumlandırıldı.

Uygulama, çalışanların gireceği günlük aktivite ve izin saatlerinin uygulama tarafından oluşturulacak otomatik raporlarla anlamlı bilgiye dönüştürülmesini sağlıyor. Tanımlanmış beş farklı roldeki kullanıcılar yetki düzeylerine göre veri girişi, görüntüleme ve raporlama yapabiliyor. Böylelikle süreçler hızlı ve insan kaynaklı hataların önüne geçecek şekilde izleniyor, proje bazında maliyetler kolayca hesaplanıyor. Bu noktada proje lideri DMT Mali İşler Direktörü Özlem Doğan, “Projelerimizde fiyat belirlerken referans aldığımız en temel veri çalışanlarımızın harcadığı çalışma saatleri, bu bilgiyi proje bazlı ele almak fiyatlandırmadaki başarımız için çok önemli” diyor. “Projeyi doğru fiyatlamak hem operasyonun sağlıklı işlemesi hem de hedeflediğimiz karlılığı yakalamanın en temel yolu” diye ekliyor. Uygulama, DMT bünyesindeki çalışanların yanı sıra gider kalemi olarak yer alan dış kaynak kullanımını da sürece dahil ediyor. Taşeron maliyetlerinin hesaplanması üzere projede görev alan farklı firma personellerinin iş gücü de uygulama üzerinde takip ediliyor.

Geliştirme süreci ile ilgili Netcad proje geliştirme ekibinin teknik liderliğini üstlenen Fulya Kayretli, “Daha önce farklı yetki düzeylerindeki personeller tarafından yapılan manuel veri girişi kontrol edilmesi zor ve hataya açık bir yapı sunuyordu. Söz konusu operasyonel süreç, MS Excel ve lokal kayıtlar sebebiyle de verilerin anlık olarak izlenebilmesinin önünde bir engel teşkil ediyordu. Timesheet Uygulaması ile sürecin bir bilgi sistemi dahilinde yönetilmesi hızlı karar alma, kontrol edilebilir veri girişi ve operasyonel işgücü tasarrufu sağladı.” diyor.

Ekiplerin projedeki etkin ve verimli çalışması ile yaklaşık üç aylık bir sürede devreye alınan uygulama, DMT projelerinde görev alan ekipler tarafından aktif olarak kullanılıyor.  Otomatik oluşan raporlar günlük ve haftalık periyotlarla kullanıcılara raporlanıyor ve yöneticiler tarafından hazırlanan karlılık analizleri sistem tarafından saniyeler içinde üretiliyor.

Netcad ekibi olarak, projede emeği geçen tüm DMT çalışanlarına proje süreci boyunca gösterdikleri yardımsever ve yapıcı yaklaşım için teşekkür ediyor, iş birliğimizin ilk projesinin gelecek dijitalleşme projelerine ışık tutmasını diliyoruz.

İhtiyaçlar

1. Personel iş aktiviteleri ve izin kayıtlarının tek bir platformda yönetilebilmesi,

2. Çalışma kayıtlarının proje, departman ve konum bazında gruplanabilmesi, filtrelenebilmesi,

3. Girilen iş aktivitelerinin yetki bazında kontrol edilmesi,

4. Proje bazında zaman maliyetlerinin otomatik hesaplanması.

Çözümler

Netigma Timesheet Uygulaması

Katma Değerler

1- Girilen tüm iş aktivitelerinin tek bir platformdan görüntülenmesi,

2- Hesaplamaların uygulama tarafından yapılması ile insan kaynaklı hataların önüne geçilmesi,

3- Otomatik raporlama ile operasyonel zaman ve iş gücü tasarrufu,

4- Hızlı ve kolay karlılık analizi